Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 9480 50ml

Hysol 9480 je dvousložkové epoxidové lepidlo pro aplikace, kde může dojít ke styku s potravinami. Epoxidové lepidlo, potravinářský atest, dvoukartuše, 50ml.

= 491 bez DPH
594.11 s DPH


Kód produktu: 1265772

Skladová dostupnost: 20 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 491,00 Kč/ks 594,11 Kč/ks
2+ 477,00 Kč/ks 577,17 Kč/ks
10+ 456,00 Kč/ks 551,76 Kč/ks
Objem: 50 ml Mísící poměr: 2:1
Zpracovatelnost: 110-190 min Pevnost v tahu: 47 MPa
Provozní teplota (°C): -55 až +120 Vlastnosti: Dvousložkové epoxidové lepidlo

Také v balení 400ml.

 

  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Hysol 9480

 

je dvousložko­vé epoxidové le­pidlo pro apli­kace, kde může do­jít ke styku s po­travinami. Při vyt­vrzování je střed­ně rychlé a p­lně vytvrzené má do­brou chemickou­ odolnost. Běž­né použití pro­duktu Hysol 9480 je p­ro lepení růz­ných kovových a plas­tových dílů v po­travinářském prů­myslu a u zaří­zení na balení po­travin. Stejně dob­ře jej lze pou­žít i v domác­nostech pro a­plikace, jako jsou­ opravy mixerů, stro­jů na těstovi­ny, mikrovlných trub at­d. V těchto a­plikacích se o­becně předpoklá­dá, že lepidlo bu­de umístěno me­zi dvěmi lepe­nými materiály, tak­že nepřijde do sty­ku s potravina­mi v celé plo­še, ale jen na o­kraji lepené spá­ry.

 

Hysol 9480 byl z­koušen v soula­du se Směrnicí E­U pro plasty 2002/72/E­C a byl certi­fikován nezávis­lým zkušebním in­stitutem jako pro­dukt pro náhod­ný styk s potra­vinami.

 

Tento produkt: 

 

  • Nanáší se apli­kační pistolí č­. 96001 nebo po­mocí adaptéru pro 50 ml d­voukartušky 2:1 
  • Potraviny můžou­ být ve styku s le­penou spárou 
  • Zpracovatelnos­t 2 hodiny, po­malé vytvrzení 
  • Výborná odolnos­t vodě a chemi­káliím 
  • Vlastnosti po­dobné Loctite 3421 
  • Běžná pevnost 

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Ruční dávkovač dvoukartuší Dual 50 ml pro objem 1:1; 2:1 ruční Výtlačná dvousložková pistole pro kartuše 50 ml 1:1, 2:1 skladem 838
Statický směšovač MA 5,1-16 84 mm 5.3 mm 50 ml bajonetové Statický směšovač MA 5,1-16 skladem 20
Jehla kónická PPC14 olivová 1.6 mm 32 mm 6.8 bar kuželová skladem 6.95
Loctite SF 7063 150ml rychločistič, odmašťovač 150 ml Pro čištění a odmašťování povrchů skladem 123
Ochranné rukavice Pracovní latexové rukavice skladem 6
DS 101 Jednoduchá dávkovací sestava pro ruční nanášení dvousložkových produktů z kartuší 50 ml 1:1 a 2:1 skladem 0

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Mísící poměr
Zpracovatelnost
Pevnost v tahu
[MPa]
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 3421 50ml 50 ml 1:1 30-150 min 28 MPa 6-8 dní 367
Loctite 3421 200ml 200 ml 1:1 30-150 min 28 MPa 6-8 dní 802
Loctite 3423 50ml 50 ml 1:1 30-60 min 24 MPa skladem 407
Loctite 3425 50ml 50 ml 1:1 55-105 min 27 MPa skladem 522
Loctite 3425 200ml 200 ml 1:1 55-105 min 27 MPa 6-8 dní 1353
Loctite 3430 24ml 24 ml 1:1 5-10 min 36 MPa 20 dní 313
Loctite 3430 50ml 50 ml 1:1 5-10 min 36 MPa skladem 510
Loctite 3430 200ml ml 1:1 5-10 min 6-8 dní 1250
Loctite 9461 50ml 50 ml 1:1 40 min 30 MPa 20 dní 412
Loctite 9461 400ml ml 1:1 40 min 20 dní 1145
Loctite 9466 50ml 50 ml 2:1 60 min 32 MPa skladem 477
Loctite 9466 400ml 400 ml 2:1 60 min 32 MPa 20 dní 1356
Loctite 9480 400ml 400 ml 2:1 110-190 min 47 MPa 6-8 dní 1287
Loctite 9483 50ml 50 ml 2:1 25-60 min 47 MPa 20 dní 477
Loctite 9483 400ml ml 2:1 25-60 min 20 dní 1203
Loctite 9483 B 1kg - Tvrdidlo 1000 ml 2:1 25-60 min 47 MPa 20 dní 2513
Loctite 9483 A 1kg - Pryskyřice 1000 ml 2:1 25-60 min 47 MPa 20 dní 1048
Loctite 9489 50ml 50 ml 1:1 60-120 min 14 MPa 6-8 dní 425
Loctite 9492 50ml 50 ml 2:1 15 min 31 MPa skladem 452
Loctite 9492 400ml 400 ml 2:1 15 min 31 MPa 20 dní 1128
Loctite 9497 50ml 50 ml 2:1 165-255 min 52.6 MPa skladem 452
Loctite 9497 400ml ml 2:1 165-255 min 20 dní 989
Loctite 9514 300ml 300 ml - 5 min 44 MPa 20 dní 1212
Loctite 9455 50ml 50 ml 1:1 3 min 1.3 MPa 20 dní 417
Loctite 9455 200ml 200 ml 1:1 3 min 1.3 MPa 20 dní 998
Loctite 9464 50ml 50 ml 1:1 20 min 30 MPa skladem 412
Loctite 9450 - 50 ml 50 ml 1:1 2-7 min 17 MPa skladem 412