Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 9483 50ml

Hysol 9483 je dvousložkové epoxidové lepidlo s nízkou viskozitou pro průmyslové účely. Po zamíchání složek vytvrzuje při pokojové teplotě. Ultračiré (2:1). Dvoukartuše, 50ml.

= 441 bez DPH
533.61 s DPH


Kód produktu: 451149

Skladová dostupnost: 20 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 441,00 Kč/ks 533,61 Kč/ks
2+ 434,00 Kč/ks 525,14 Kč/ks
10+ 399,00 Kč/ks 482,79 Kč/ks
Objem: 50ml Mísící poměr: 2:1
Zpracovatelnost: 25-60 min Manipulační pevnost: 210 min
Pevnost v tahu: 47 N/mm2 Provozní teplota (°C): -55 až +150

Také v balení 400ml.

 

 • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
 • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Hysol 9483

 

je dvousložko­vé epoxidové le­pidlo s nízkou­ viskozitou (te­kuté) pro prů­myslové účely­. Po zamíchání slo­žek vytvrzuje při po­kojové teplotě­. Hysol 9483 je v­hodný pro lepe­ní a zalévání všu­de tam, kde s­e požaduje op­tická čirost a vy­soká pevnost. I­deální pro le­pení dekorativ­ních panelů a dis­plejů.

 

Aplikace: 

Tento produkt se na­náší pomocí ruč­ní aplikační pis­tole 983438.

 

Vlastnosti: 

 

 • Technologie: E­poxid 
 • Chemický typ: (Prys­kyřice) Epoxid 
 • Chemický typ: (Tvr­didlo) Amin 
 • Vzhled (Prysky­řice): Bezbar­vá kapalina 
 • Vzhled (Tvrdi­dlo): Bezbarvá ka­palina 
 • Vzhled (Smích­aný): Ultrači­rá pasta 
 • Složky: Dvě slož­ky - pryskyřice a tvrdi­dlo 
 • Viskozita: Nízká 
 • Mísicí poměr ob­jemový: prysky­řice : - tvrdidlo 2 : 1 
 • Mísicí poměr hmot­nostní: prysky­řice : - tvrdidlo 100 : 46 
 • Vytvrzení: Po za­míchání při po­kojové teplotě 
 • Aplikace: Lepení 
 • Maximální spá­ra: 0.25 mm
 • Zvláštní výhoda: - Minimální smrště­ní - Ultračirý vzhled ve s­páře - Vynikající o­dolnost vůči rá­zům - Vynikající sta­bilita rozměrů v ši­rokém rozmezí te­plot - Odolnost vůči ši­rokému spektru roz­pouštědel a che­mikálií 

 

Použití: 

 

 • Provozní teplota - do 100°C 
 • Manipulační pev­nost za - 210 min 
 • Doba použitel­nosti namícha­né směsi: 30 min 
 • Viskozita Pa.s - 9 
 • Pevnost ve smy­ku: 23 N/mm2 
 • Odolnost vůči lou­pání menší než 1,5 N­/mm

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Ruční dávkovač kartuší Dual 50 ml (1:1; 2:1) ruční skladem 838
Statický směšovač MA 5,1-16 84 mm 5.3 mm 50 ml bajonetové skladem 20
Loctite 7063 150ml 150 ml čistič+odmašťovač skladem 117
Ochranné rukavice skladem 6
DS 101 Jednoduchá dávkovací sestava pro ruční nanášení dvousložkových produktů z kartuší 50 ml 1:1 a 2:1 skladem 0

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
Mísící poměr
Zpracovatelnost
Manipulační pevnost
[min]
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 3421 50ml 50ml 1:1 30-150 min 240 min 6-8 dní 338
Loctite 3421 200ml 200ml 1:1 30-150 min 240 min 6-8 dní 741
Loctite 3423 50ml 50ml 1:1 30-60 min 180 min skladem 398
Loctite 3425 50ml 50ml 1:1 55-105 min 240 min skladem 482
Loctite 3425 200ml 200ml 1:1 55-105 min 240 min 6-8 dní 1249
Loctite 3430 24ml 24ml 1:1 5-10 min 15 min 20 dní 294
Loctite 3430 50ml 50ml 1:1 5-10 min 15 min skladem 471
Loctite 3430 200ml 200ml 1:1 5-10 min 15 min 6-8 dní 1250
Loctite 9461 50ml 50ml 1:1 40 min 240 min 20 dní 381
Loctite 9461 400ml 400ml 1:1 40 min 240 min 20 dní 1145
Loctite 9466 50ml 50ml 2:1 60 min 180 min skladem 441
Loctite 9466 400ml 400ml 2:1 60 min 180 min 20 dní 1251
Loctite 9480 50ml 50ml 2:1 110-190 min 270 min 20 dní 454
Loctite 9480 400ml 400ml 2:1 110-190 min 270 min 6-8 dní 1390
Loctite 9483 400ml 400ml 2:1 25-60 min 210 min 20 dní 1203
Loctite 9483 B 1kg - Tvrdidlo 1kg 2:1 25-60 min 210 min 20 dní 2513
Loctite 9483 A 1kg - Pryskyřice 1kg 2:1 25-60 min 210 min 20 dní 1048
Loctite 9489 50ml 50ml 1:1 60-120 min 300 min 20 dní 380
Loctite 9492 50ml 50ml 2:1 15 min 75 min skladem 509
Loctite 9492 400ml 400ml 2:1 15 min 75 min 20 dní 1041
Loctite 9497 50ml 50ml 2:1 165-255 min 480 min skladem 417
Loctite 9497 400ml 400ml 2:1 165-255 min 480 min 20 dní 989
Loctite 9514 300ml 300ml - - min 0 min 20 dní 1112
Loctite 9455 A+B 50ml 50ml 1:1 3 min 15 min 20 dní 392
Loctite 9455 A+B 200ml 200ml 1:1 3 min 15 min 6-8 dní 909
Loctite 9464 A+B 50ml 50ml 1:1 20 min 180 min skladem 387
Loctite 9450 - 50 ml 50 ml 1:1 2-7 min 13 min skladem 388