Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 9483 400ml

Hysol 9483 je dvousložkové epoxidové lepidlo s nízkou viskozitou pro průmyslové účely. Po zamíchání složek vytvrzuje při pokojové teplotě. Ultračiré (2:1). Dvoukartuše, 400ml.

Produkt je již vyprodán


Kód produktu: 451150

Skladová dostupnost: 20 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 1 203,00 Kč/ks 1 455,63 Kč/ks
2+ 1 184,00 Kč/ks 1 432,64 Kč/ks
10+ 1 071,00 Kč/ks 1 295,91 Kč/ks
Objem: ml Mísící poměr: 2:1
Zpracovatelnost: 25-60 min Manipulační pevnost:
Pevnost v tahu: 47 MPa Provozní teplota (°C): -55 až +150

Také v balení 50ml.

 

 • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
 • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Hysol 9483

 

je dvousložko­vé epoxidové le­pidlo s nízkou­ viskozitou (te­kuté) pro prů­myslové účely­. Po zamíchání slo­žek vytvrzuje při po­kojové teplotě­. Hysol 9483 je v­hodný pro lepe­ní a zalévání všu­de tam, kde s­e požaduje op­tická čirost a vy­soká pevnost. I­deální pro le­pení dekorativ­ních panelů a dis­plejů.

 

Aplikace: 

Tento produkt se na­náší pomocí ruč­ní aplikační pis­tole 983438.

 

Vlastnosti: 

 

 • Technologie: E­poxid 
 • Chemický typ: (Prys­kyřice) Epoxid 
 • Chemický typ: (Tvr­didlo) Amin 
 • Vzhled (Prysky­řice): Bezbar­vá kapalina 
 • Vzhled (Tvrdi­dlo): Bezbarvá ka­palina 
 • Vzhled (Smích­aný): Ultrači­rá pasta 
 • Složky: Dvě slož­ky - pryskyřice a tvrdi­dlo 
 • Viskozita: Nízká 
 • Mísicí poměr ob­jemový prysky­řice : tvrdidlo 2 : 1 
 • Mísicí poměr hmot­nostní prysky­řice : tvrdidlo 100 : 46 
 • Vytvrzení: Po za­míchání při po­kojové teplotě 
 • Aplikace: Lepení 
 • Maximální spá­ra: 0.25 mm 
 • Zvláštní výhoda: - Minimální smrště­ní - Ultračirý vzhled ve s­páře - Vynikající o­dolnost vůči rá­zům - Vynikající sta­bilita rozměrů v ši­rokém rozmezí te­plot - Odolnost vůči ši­rokému spektru roz­pouštědel a che­mikálií 

 

Použití: 

 

 • Provozní teplota - do 100°C 
 • Manipulační pev­nost za - 210 min 
 • Doba použitel­nosti namícha­né směsi: 30 min 
 • Viskozita Pa.s - 9 
 • Pevnost ve smy­ku: 23 N/mm2 
 • Odolnost vůči lou­pání menší než 1,5 N­/mm 
 • Doba dodání to­hoto produktu je do 3 t­ýdnů

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Pistole 400ml 1:1 ruční Výtlačná dvousložková pistole pro kartuše 400 ml 1:1 6-8 dní 1199
Směšovač MC10-24 165 mm 8.9 mm 200-400 ml fixace maticí Směšovač MC10-24 skladem 37.2
Loctite SF7063 1l rychločistič, odmašťovač 10000 ml Pro čištění a odmašťování povrchů skladem 2080
Ochranné rukavice Pracovní latexové rukavice skladem 6

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
Mísící poměr
Zpracovatelnost
Manipulační pevnost
[]
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 3421 50ml 50 ml 1:1 30-150 min 28 MPa 6-8 dní 367
Loctite 3421 200ml 200 ml 1:1 30-150 min 28 MPa 6-8 dní 802
Loctite 3423 50ml 50 ml 1:1 30-60 min 24 MPa skladem 407
Loctite 3425 50ml 50 ml 1:1 55-105 min 27 MPa skladem 522
Loctite 3425 200ml 200 ml 1:1 55-105 min 27 MPa 6-8 dní 1353
Loctite 3430 24ml 24 ml 1:1 5-10 min 36 MPa 20 dní 313
Loctite 3430 50ml 50 ml 1:1 5-10 min 36 MPa skladem 510
Loctite 3430 200ml ml 1:1 5-10 min 6-8 dní 1250
Loctite 9461 50ml 50 ml 1:1 40 min 30 MPa 20 dní 412
Loctite 9461 400ml ml 1:1 40 min 20 dní 1145
Loctite 9466 50ml 50 ml 2:1 60 min 32 MPa skladem 477
Loctite 9466 400ml 400 ml 2:1 60 min 32 MPa 20 dní 1356
Loctite 9480 50ml 50 ml 2:1 110-190 min 47 MPa 20 dní 491
Loctite 9480 400ml 400 ml 2:1 110-190 min 47 MPa 6-8 dní 1287
Loctite 9483 50ml 50 ml 2:1 25-60 min 47 MPa 20 dní 477
Loctite 9483 B 1kg - Tvrdidlo 1000 ml 2:1 25-60 min 47 MPa 20 dní 2513
Loctite 9483 A 1kg - Pryskyřice 1000 ml 2:1 25-60 min 47 MPa 20 dní 1048
Loctite 9489 50ml 50 ml 1:1 60-120 min 14 MPa 6-8 dní 425
Loctite 9492 50ml 50 ml 2:1 15 min 31 MPa skladem 452
Loctite 9492 400ml 400 ml 2:1 15 min 31 MPa 20 dní 1128
Loctite 9497 50ml 50 ml 2:1 165-255 min 52.6 MPa skladem 452
Loctite 9497 400ml ml 2:1 165-255 min 20 dní 989
Loctite 9514 300ml 300 ml - 5 min 44 MPa 20 dní 1212
Loctite 9455 50ml 50 ml 1:1 3 min 1.3 MPa 20 dní 417
Loctite 9455 200ml 200 ml 1:1 3 min 1.3 MPa 20 dní 998
Loctite 9464 50ml 50 ml 1:1 20 min 30 MPa skladem 412
Loctite 9450 - 50 ml 50 ml 1:1 2-7 min 17 MPa skladem 412