Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 97004

Jednoduchá tlaková nádoba o obsahu 2l. Především pro jednoduché ruční aplikace, nebo jako součást větších systémů. Určen pro viskozity v intervalu 1 000 – 10 000 mPas

= 28080 bez DPH
33976.8 s DPH


Kód produktu: ND931006

Skladová dostupnost: 20 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 28 080,00 Kč/ks 33 976,80 Kč/ks
Vlastnosti: Tlaková nádoba s integrovaným regulátorem tlaku pro viskozity do 10 000 mPas. Doporučený pracovní tlak - 0,3 - 7 bar. Objem: 2000 ml

 

DOPORUČENÍ - Aby jste vybra­li tu nejvhod­nější tlakovou­ nádobu pro va­ši výrobu, kon­taktujte přímo na­šeho servisní­ho technika, kte­rý s vámi bude spo­lupracovat při vý­běru a případ­ně i při násled­né instalaci.

 

Vlastnosti:

 

  • Loctite 97004 – tlaková nádo­ba o objemu 2l, pro d­odávku produk­tu o viskozitě 1 000 – 10 000 mPas.
  • Ideální pro jed­noduché ruční a­plikace
  • Obsahuje regu­látor tlaku v roz­sahu 0,3 – 7 bar.

 

Loctite 97004 – konstrukce s ves­tavěným zásob­níkem produktu o ob­sahu 2l s tla­koměrem a regu­látorem tlaku vzduchu s a­retací. Obsahu­je vnitřní kryt zá­sobníku vyluču­jící znečiště­ní produktem.

 

Specifikace:

 

  • Tlaková nádoba o ob­sahu 2l
  • Řízení tlaku pro vis­kozitu v inter­valu 1 000 – 10 000 mPas
  • Obsahuje regu­látor tlaku v roz­sahu 0,3 – 7 bar.
  • Velikost: 360 x 335 x 2­35mm
  • Hmotnost: 6,5kg

 

Také nabízíme ses­tavení dávkova­cího zařízení přes­ně podle vašich po­žadavků. Samoz­řejmostí je in­stalace, napro­gramování, za­vedení do pro­vozu a násled­ný servis naším ško­leným technikem.

 

Pokud máte zá­jem o celou ses­tavu dávkovací­ho zařízení, na­bízíme Sestavu Loc­tite I. a Ses­tavu Loctite I­I.

 

K tomuto dávko­vacímu zaříze­ní si u nás m­ůžete dokoupit ta­ké tyto náhrad­ní díly: - nožní spínač ruční spínač vzduchová ha­dice elektrický ka­bel vzduchový filtr.

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Nožní spínač Nožní spínač k dávkovacím zařízením skladem 890
Ruční spínač - konektor M 12 Ruční spínač s konektorem M12 pro dávkovací zařízení skladem 750
Vzduchová hadice Vzduchová hadice pro dávkovací zařízení skladem 100
Elektrický kabel Elektrický kabel pro dávkovací zařízení skladem 450

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Vlastnosti
Objem
[ml]
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 97003 Tlaková nádoba s integrovaným regulátorem tlaku pro viskozity do 1 500 mPas. Doporučený pracovní tlak - 0,05 - 0,7 bar. 2000 ml 20 dní 28050
Loctite 97009 Tlaková nádoba s integrovaným poloautomatickým dávkovačem a snímačem hladiny produktu. Regulace tlaku 0-4 bar. 2000 ml 20 dní 50080
Loctite 97106 Tlaková nádoba se snímačem hladiny. Doporučený pracovní tlak: 0-8 bar 500 ml 20 dní 47200
Loctite 97108 Tlaková nádoba se snímačem hladiny. Doporučený pracovní tlak: 0-8 bar 2000 ml 20 dní 47270