Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 97102

Tento poloautomatický dávkovač má nezávislý ovladač. Je vybaven přesným regulátorem tlaku, ukazatelem tlaku a elektronickým monitorováním tla­ku.

= 48790 bez DPH
59035.9 s DPH


Kód produktu: ND931013

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 48 790,00 Kč/ks 59 035,90 Kč/ks
Vlastnosti: Poloautomatický ovladač dávkovacích systémů

DOPORUČENÍ - Aby jste vybra­li tu nejvhod­nější tlakovou­ nádobu pro va­ši výrobu, kon­taktujte přímo na­šeho servisní­ho technika, kte­rý s vámi bude spo­lupracovat při vý­běru, případně i při in­stalaci a napro­gramování. Ta­ké zajistíme nás­ledný servis.

 

 

Tento poloauto­matický dávko­vač má nezávis­lý ovladač. Je vy­baven přesným re­gulátorem tla­ku, ukazatelem tla­ku a elektronic­kým monitorová­ním tlaku. Dá­le obsahuje di­gitální displej tla­ku a času pro nas­tavení doby cy­klu. Má schop­nost ovládat zá­sobníky se sní­mačem hladiny pou­žívané kapali­ny. Jeho před­ností je, že u­možňuje volbu zá­sobníku, zabra­ňuje znečiště­ní ovladače le­pidlem a pruž­nou konstrukcí u­možňuje budou­cí zvýšení úrov­ně. Má zlepše­né řízení prů­toku v širokém in­tervalu dávko­vacích tlaků. Ko­axiální pneuma­tické hadice zjed­nodušují rozvod vzduchu.

 

  • Rozsah časova­če je 0,04 až 99,9 se­kund.
  • Tento dávkovač mů­že být používán s řa­dou zásobníků 2 l, 0,5 l a 3­00 ml – pro kartuše
  • Rozměry (d x š x v ) – 250 x 30 x 2­20 mm 
  • Hmotnost - 3,4 kg 
  • Filtrovaný vzduch ( 1­0 micronů) 4 – 12 bar - 100 – 240 V , 47 – 63 Hz, 60 W

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Dávkovací kartuše 10ml 74.9 mm 18.5 mm 15.74 mm transparentní 6.8 bar 10 ml kartuše transparentní 10 ml skladem 14.2
Dávkovací jehla SSS15 1/2" 0.5 " jantarová 12.7 mm 1.37 mm 6.8 bar univerzální Luer Lock skladem 4.9
Kuželová jehla PPC16 šedá 1.2 mm 32 mm 6.8 bar kuželová skladem 6.95
Nožní spínací pedál pro ovládání dávkovačů Nožní spínač k dávkovacím zařízením skladem 890
Ruční spínač - konektor M 12 Ruční spínač s konektorem M12 pro dávkovací zařízení skladem 750
Vzduchová přívodní hadice Vzduchová hadice pro dávkovací zařízení skladem 100
Elektrický kabel Elektrický kabel pro dávkovací zařízení skladem 450

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Vlastnosti
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 97006 Digitální injekční dávkovací systém 6-8 dní 50800
Loctite 97201 Nožní spínač skladem 2400
Loctite 97152 Automatický ovladač dávkovacích systémů, 2 kanálový 6-8 dní 79800
Loctite 97611 Přesný volumetrický objemový dávkovací ventil 20 dní 100500
Loctite 98548 Automatický peristaltický dávkovač 6-8 dní 46550
Loctite 98666 Injekční dávkovač 20 dní 16870
Loctite EQ RC15 Kompaktní řídicí jednotka pro objemová vřetenová čerpadla. 20 dní 69690