Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 97111

Ventil 97111 se skládá z vlastního dávkovacího ventilu s pneumatickým ovladačem, rukojeti, držáku, 2 m přívodní hadice lepidla, páčkového ovladače

= 13510 bez DPH
16347.1 s DPH


Kód produktu: ND933005

Skladová dostupnost: 20 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 13 510,00 Kč/ks 16 347,10 Kč/ks
Vlastnosti: Ruční dávkovací ventil

DOPORUČENÍ - Aby jste vybra­li ten nejvhod­nější ventil pro va­ši výrobu, kon­taktujte přímo na­šeho servisní­ho technika, kte­rý s vámi bude spo­lupracovat při vý­běru a případ­ně i při násled­né instalaci.

 

Vlastnosti:

 

 • Určen pro všec­hny tekuté pro­dukty, vyjma ky­anoakrylátů
 • Pro viskozity: do 50 00­0 mPas
 • 97111 – ovládání pou­ze ruční (mecha­nické)
 • Modulová ergo­nomická konstruk­ce
 • Malá ovládací síla
 • Pohodlné ovlá­dání i nanáše­ní rukou
 • Koncovka na jeh­ly s Luer Loc­k závitem
 • Zpětný tah (suc­k back), nedochá­zí k odkapává­ní
 • Nastavitelný sa­cí účinnek
 • Tento ventil naj­dete v dávkova­cí sestavě LS 001 

 

Systém se sklá­dá z vlastního dáv­kovacího venti­lu, rukojeti, držá­ku, 2 m přívod­ní hadice na le­pidla , ovláda­cí páčky a sa­dy dávkovacích je­hel. Má modulo­vou ergonomic­kou konstrukci, je vhod­ný ke všem vo­litelným tlako­vým nádobám. Ven­til má adaptér na jeh­ly s Luer loc­k závitem a nas­tavitelný sací ú­činek. Jeho er­gonomická kon­strukce dovolí po­hodlné ovládá­ní i nanášení ru­kou a zabraňu­je tak její ú­navě. 

 

Specifikace:

 

 • Velikost: 170 mm x 3­0 mm
 • Hmotnost: 200 g 
 • Dávkuje produk­ty až do visko­zity 50 000 mP­as 
 • Ovládací tlak min­. 4 bar

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Vlastnosti
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 97121 Hadicový ventil 20 dní 13782
Loctite 97113/97114 Stacionární ventil pro velké průtoky a velkou viskozitu 20 dní 44950
Loctite 98013 Nanášecí ventil pro kyanoakryláty 20 dní 25690
Loctite 98009 Nanášecí ventil pro UV lepidla 20 dní 25690
Loctite 97135/97136 Membránový ventil 20 dní 12100
Loctite 97112 Ruční pneumatický ventil 20 dní 17275
Loctite 97116 Ruční pneumatický ventil 20 dní 25098
Loctite 97115 Rotační sprej 20 dní 33400
Loctite 97611 Přesný volumetrický objemový dávkovací ventil 20 dní 100500
Loctite 97130 Ruční dávkovací ventil 20 dní 10450
Loctite 97131 Ruční ventil 20 dní 4160
LS 001 Jednoduchá ruční dávkovací sestava LOCTITE pro ruční dávkování materiálů do 50 000 Mps. 20 dní 0