Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 97115

Loctite 97115 rotační sprej je určen pro práci a nanášení materiálu na vnitřní válcové straně výrobku. Velké výhoda je snížené riziko poškození při nárazu díky rotohead pružině.

= 33400 bez DPH
40414 s DPH


Kód produktu: ND933004

Skladová dostupnost: 20 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 33 400,00 Kč/ks 40 414,00 Kč/ks
Vlastnosti: Rotační sprej

DOPORUČENÍ - Aby jste vybra­li ten nejvhod­nější ventil pro va­ši výrobu, kon­taktujte přímo na­šeho servisní­ho technika, kte­rý s vámi bude spo­lupracovat při vý­běru a případ­ně i při násled­né instalaci. 

 

Vlastnosti:

 

 • Slouží k rozstři­ku produktu (vyj­ma CA) do děr
 • Min. 8 000 ot/min.
 • Monitoring otáček
 • Rychlý start a stop
 • Standardní ko­toučky průměr 10 a 25mm
 • Jiné rozměry na ob­jednávku

 

Loctite 97115 ro­tační sprej je ur­čen pro práci a na­nášení materi­álu na vnitřní vál­cové straně vý­robku. Speciál­ní konstrukce ses­tavy a obal ro­toru zajišťuje, že ro­torsprej je zce­la uzavřen, a tím s­e zabrání kon­taminaci lepi­dlem. Použití pro le­pidla s nízkou­ až střední vis­kozitou. Rotor má in­tegrovanou re­gulaci otáček, in­tegrovanou kon­trolu chyb, ryc­hlosti a vypnu­tí při přetíže­ní. Stav rotor­spreje je indi­kován pomocí LED di­odami. Má vyso­ký kroutící mo­ment. Velké vý­hoda je sníže­né riziko poš­kození při ná­razu díky odpru­žení uloženého ro­toru. Při pove­lu STOP okamži­tě zastaví. Dal­ší předností to­hoto rotačního spre­je je krátký čas cy­klu a zabráně­ní nadbytečné­ho rozstřiku dí­ky okamžitému zas­tavení.

 

Specifikace:

 • Standardní ve­likost kotoučků je prů­měr 10 mm a 2­5 mm. 
 • Upínací průmě­ry buď 35 nebo 40 mm 
 • Velikost: 305 x 70 m­m 
 • Hmotnost 600 g 
 • Napětí 24 V ss, 2­00 mA 
 • Otáčky 8.000 /min

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Vlastnosti
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 97111 Ruční dávkovací ventil 20 dní 13510
Loctite 97121 Hadicový ventil 20 dní 13782
Loctite 97113/97114 Stacionární ventil pro velké průtoky a velkou viskozitu 20 dní 44950
Loctite 98013 Nanášecí ventil pro kyanoakryláty 20 dní 25690
Loctite 98009 Nanášecí ventil pro UV lepidla 20 dní 25690
Loctite 97135/97136 Membránový ventil 20 dní 12100
Loctite 97611 Přesný volumetrický objemový dávkovací ventil 20 dní 100500
Loctite 97130 Ruční dávkovací ventil 20 dní 10450
Loctite 97112 Ruční pneumatický ventil 20 dní 17275
Loctite 97116 Ruční pneumatický ventil 20 dní 25098
Loctite 97131 Ruční ventil 20 dní 4160