Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 97121

Loctite 97121 je univerzální, kompatibilní, hadicový ventil pro stacionární i ruční použití.

= 13782 bez DPH
16676.22 s DPH


Kód produktu: ND933006

Skladová dostupnost: 20 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 13 782,00 Kč/ks 16 676,22 Kč/ks
Vlastnosti: Hadicový ventil

DOPORUČENÍ - Aby jste vybra­li ten nejvhod­nější ventil pro va­ši výrobu, kon­taktujte přímo na­šeho servisní­ho technika, kte­rý s vámi bude spo­lupracovat při vý­běru a případ­ně i při násled­né instalaci.

 

Vlastnosti:

 

 • Určen pro úplně všechny t­ekuté produkty
 • Pro viskozity:
 • Hadička: 1,7mm – do 500 mPas
 • Hadička: 2,4mm – do 5 000 mPas
 • Možnost nasta­vení malé kap­ky
 •  Levná výměna dí­lů pokud dojde k za­tuhnutí produk­tu
 • Nízká pořizova­cí cena
 • Tento ventil naj­dete v dávkova­cí ses­tavě LS 004

 

Loctite 97121 ruč­ní aplikátor je ur­čen pro ruční dáv­kování jednotli­vých produktů až do 5 0­00 mPas visko­zity. Ovládá se po­mocí nožního sní­mače 97201 ne­bo ručním sní­mačem 97236. Ruč­ní aplikátor je er­gonomicky navržen pro po­hodlný úchop, l­ehké ovládání a­plikace a sní­žení únavy ru­kou. Adaptér na jeh­ly má Luer Loc­k závit.Tento ven­til může být pou­žit ve spojení s Loc­tite 97003 9­7004 tlakových ná­dobách, které ta­ké najdete na na­šich stránkách­. Na aplikátor lze pří­mo nasadit jeh­lu. Možnost na­montování do sys­tému.

 

Systém se sklá­dá z ručního ven­tilu - velmi jednoduché o­vládání - ovládací páky - držáku - 2m přívodní ha­dice na lepidlo,  sa­dy dávkovacích je­hel

 

Specifikace:

 

 • Velikost:  32×97×13­0mm 
 • Hmotnost 230g 
 • Jednočinný vzducho­vý válec
 • Výhody: Využi­tí pro úplně všechny t­ekuté produkty - Možnost nasta­vení malých ka­pek
 • LEVNÁ ÚDRŽBA A OP­RAVY - Možnost využi­tí ruční pistol­ky
 • Náhradní díly: - Ruční el. spí­nač 97236 - Hadička 1,7mm 972­17 - Hadička 2,4mm 972­18

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Vlastnosti
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 97115 Rotační sprej 20 dní 33400
Loctite 97111 Ruční dávkovací ventil 20 dní 13510
Loctite 97113/97114 Stacionární ventil pro velké průtoky a velkou viskozitu 20 dní 44950
Loctite 98013 Nanášecí ventil pro kyanoakryláty 20 dní 25690
Loctite 98009 Nanášecí ventil pro UV lepidla 20 dní 25690
Loctite 97135/97136 Membránový ventil 20 dní 12100
Loctite 97611 Přesný volumetrický objemový dávkovací ventil 20 dní 100500
Loctite 97130 Ruční dávkovací ventil 20 dní 10450
Loctite 97112 Ruční pneumatický ventil 20 dní 17275
Loctite 97116 Ruční pneumatický ventil 20 dní 25098
Loctite 97131 Ruční ventil 20 dní 4160
LS 004 Jednoduchá univerzální sestava LOCTITE pro ruční dávkování všech typů produktů 20 dní 0