Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 97611

Loctite 97611 – Přesný volumetrický objemový dávkovač

= 100500 bez DPH
121605 s DPH


Kód produktu: ND931018

Skladová dostupnost: 20 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 100 500,00 Kč/ks 121 605,00 Kč/ks
Vlastnosti: Přesný volumetrický objemový dávkovací ventil

DOPORUČENÍ - Aby jste vybra­li ten nejvhod­nější dávkova­cí ventil pro va­ši výrobu, kon­taktujte přímo na­šeho servisní­ho technika, kte­rý s vámi bude spo­lupracovat při vý­běru, případně i při in­stalaci a napro­gramování. Ta­ké zajistíme nás­ledný servis. 

 

Loctite 97611 - Volumetrický ob­jemový dávkova­cí ventil

 

Vlastnosti:

 

  • Vhodný pro všech­ny produkty vyj­ma kyanoakrylá­tů a abrazivních pro­duktů
  • Dávka nezávisí na te­plotě, viskozi­tě a dalších vli­vech
  • Nastavitelný zpět­ný tah (suck bac­k), nedochází k od­kapávání 
  • Ventil se dá vel­mi jemně ladit
  • Je určen předev­ším pro střed­ně velké dávky
  • Spolehlivý, vel­mi přesný 

 

Použití - pro tekuté pro­dukty a řídké pas­ty. Nepoužívat při dáv­kování vteřino­vých lepidel !!! - Tato sestava dáv­kuje minimálně 4 mi­krolitry. - Ventil obsahu­je funkci - zpětný tah - což zabrání zby­tečnému úniku/ztrá­tám dávkovaných pro­duktů.

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite EQ RC15 Kompaktní řídicí jednotka pro objemová vřetenová čerpadla. 20 dní 69690

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Vlastnosti
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 97006 Digitální injekční dávkovací systém 6-8 dní 50800
Loctite 97102 Poloautomatický ovladač dávkovacích systémů 6-8 dní 48790
Loctite 97152 Automatický ovladač dávkovacích systémů, 2 kanálový 6-8 dní 79800
Loctite 98548 Automatický peristaltický dávkovač 6-8 dní 46550
Loctite 98666 Injekční dávkovač 20 dní 16870