Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 98009

Loctite 98009 velmi přesný ventil pro dávkování UV lepidel.

= 25690 bez DPH
31084.9 s DPH


Kód produktu: ND933009

Skladová dostupnost: 20 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 25 690,00 Kč/ks 31 084,90 Kč/ks
Vlastnosti: Nanášecí ventil pro UV lepidla

DOPORUČENÍ - Aby jste vybra­li ten nejvhod­nější ventil pro va­ši výrobu, kon­taktujte přímo na­šeho servisní­ho technika, kte­rý s vámi bude spo­lupracovat při vý­běru a případ­ně i při násled­né instalaci. 

 

Vlastnosti:

 

 • Tento dávkova­cí ventil je ur­čen pro všechny te­kuté produkty a UV le­pidla 
 • Velmi přesný a rychlý
 • Ideální pro přes­né kapky i hou­senky, i pro nej­menší kapky
 • Jemné seřízení zdvi­hu 
 • Úspora produk­tu díky malému vnit­řnímu prostoru
 • Dlouhá životnost
 • Nízká hmotnost
 • Tento ventil naj­dete v dávkova­cí ses­tavě LS 005

 

Loctite 98009 Dáv­kovací ventil pro všec­hny tekuté pro­dukty a UV le­pidla. Je uzav­řený membráno­vý ventil, kte­rý nabízí jem­né nastavení zdvi­hu a zajišťuje dáv­kování bez od­kapávání. Dáv­kovací ventil je do­dáván se stan­dardní kuželo­vou koncovkou­ se závitem (typ Lu­er Lock). Nas­tavení zdvihu mem­brány je ve vý­robě přednasta­veno na otevře­ní o půl otáč­ky. Pro neprav­děpodobný pří­pad protržení mem­brány je těle­so ventilu opat­řeno výtokovým ot­vorem, který za­ručuje, že se ma­teriál nedosta­ne do tělesa vál­ce.

 

Specifikace: 

 

 • Velikost: dél­ka 78,5 x 30 mm
 • Hmotnost: 130g
 • Pro viskozity do 10 000 m­Pas
 • Max. tlak pro­duktu 5 bar
 • Max. ovládací tlak 6 ba­r 
 • Dodávané díly - 1 ks Ventil ses­tavený - 1 ks Přívodní ha­dice na vzduch (­připojená k ven­tilu), délka 1,5 m - 1 ks Hadice na pro­dukt, vnější prů­měr 1/4" (6,35 mm), s te­flonovou vlož­kou, délka 1,8 m - 1 ks Upevňova­cí šroub venti­lu - 1 ks Souprava na­nášecích jehel - 1 ks Návod k ob­sluze 

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Vlastnosti
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 97115 Rotační sprej 20 dní 33400
Loctite 97111 Ruční dávkovací ventil 20 dní 13510
Loctite 97121 Hadicový ventil 20 dní 13782
Loctite 97113/97114 Stacionární ventil pro velké průtoky a velkou viskozitu 20 dní 44950
Loctite 98013 Nanášecí ventil pro kyanoakryláty 20 dní 25690
Loctite 97135/97136 Membránový ventil 20 dní 12100
Loctite 97611 Přesný volumetrický objemový dávkovací ventil 20 dní 100500
Loctite 97130 Ruční dávkovací ventil 20 dní 10450
Loctite 97112 Ruční pneumatický ventil 20 dní 17275
Loctite 97116 Ruční pneumatický ventil 20 dní 25098
Loctite 97131 Ruční ventil 20 dní 4160
LS 005 Kompletní sestava na dávkování UV produktů 20 dní 0