Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 98548

Automatický peristaltický dávkovač 98548 Loctite je určen pro dávkování produktů po malých kapkách.

= 46550 bez DPH
56325.5 s DPH


Kód produktu: ND931019

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 46 550,00 Kč/ks 56 325,50 Kč/ks
Vlastnosti: Automatický peristaltický dávkovač

DOPORUČENÍ - Aby jste vybra­li tu nejvhod­nější tlakovou­ nádobu pro va­ši výrobu, kon­taktujte přímo na­šeho servisní­ho technika, kte­rý s vámi bude spo­lupracovat při vý­běru, případně i při in­stalaci a napro­gramování. Ta­ké zajistíme nás­ledný servis 

 

Tímto automatic­kým peristaltic­kým dávkovačem 98548 je m­ožné dávkovat kte­rýkoli tekutý pro­dukt až do cca 5­.000 mPa/s. - možnost stří­dání lepidel - Určeno předev­ším pro dávko­vání po malých kap­kách - Možno nastavit zpět­ný tah - tím se zamezí pře­bytečnému vyté­kání dávkované­ho materiálu = vel­ká úspora - Jemná a přes­ná práce - Jednoduchá vý­měna hadiček. Je nut­no hlídat stav ha­diček aby nepras­kly z důvodu o­potřebení. Hro­zí znehodnoce­ní hlavy a tím i c­elého přístro­je. Hadička by mě­la vydržet cca 50­0.000 zmáčknu­tí. Ovládání je na jeh­le-ventilu, nebo nož­ním spínačem.

 

U všech dávko­vačů je vhodné si vés­t deník (servis­ní knížku), kde se z­apisuje vše o o­pravách a výmě­ně dílů. Pro přes­né dávkování je dů­ležité udržení sta­bilní teploty o­kolí i používa­ného materiálu­. 

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Vlastnosti
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 97006 Digitální injekční dávkovací systém 6-8 dní 50800
Loctite 97102 Poloautomatický ovladač dávkovacích systémů 6-8 dní 48790
Loctite 97152 Automatický ovladač dávkovacích systémů, 2 kanálový 6-8 dní 79800
Loctite 97611 Přesný volumetrický objemový dávkovací ventil 20 dní 100500
Loctite 98666 Injekční dávkovač 20 dní 16870
Loctite EQ RC15 Kompaktní řídicí jednotka pro objemová vřetenová čerpadla. 20 dní 69690