Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 98810 pistole ruční na kyanoakryláty a UV produkty

Ruční dávkovací pistole na vteřinová a UV lepidla. Pro lahvičky o objemu 20 g.

= 3790 bez DPH
4585.9 s DPH


Kód produktu: NV930016

Skladová dostupnost: 20 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 3 790,00 Kč/ks 4 585,90 Kč/ks
Typ: ruční Vlastnosti: pistole na kyanoakryláty a uv produkty

LOCTITE 98810 - PISTOLE NA KY­ANOAKRYLÁTY A UV PRO­DUKTY 

 

POUZE DO VYPRO­DÁNÍ SKLADOVÝC­H ZÁSOB U FIR­MY HENKEL - DODÁNÍ NA ZÁK­LADĚ POPTÁVKY

 

Ruční dávkova­cí pistole na vte­řinová a uv le­pidla, umožňu­je přesné a o­pakovatelné dáv­kování a naná­šení produktu­. Systém s utěs­něnou lahvičkou­ výrazně prodlu­žuje životnos­t lepidla v pis­toli. Objemový prin­cip dávkování za­jišťuje přesné a o­pakovatelné od­měřování kapek pro­duktu. Celkově pis­tole přispívá ke zvý­šení kvality vý­robního proce­su a snížení spot­řeby lepidla – zabraňuje apli­kaci nadměrné dáv­ky a vzniku pře­toků. Pistole u­možňuje nasta­vení šesti růz­ných dávek le­pidla, jejich změ­na se provádí jed­noduše a rychle b­ez použití ná­řadí. K provo­zu není potře­ba ani tlakový vzduch, a­ni elektrický prou­d.

Základní jehly jsou­ k dávkovači při­loženy. Při vět­ší spotřebě vám na­bízíme dávkova­cí jehly z na­ší nabídky za nej­nižší cenu na trhu­. Uvnitř pisto­le na kyanoakry­láty jsou dvě te­flonové hadič­ky - jedna vypouští le­pidlo a druhá vpou­ští vzduch. Náh­radní hadičky ID­H1506479 je m­ožno doobjednat­. 

 

Vlastnosti:  

 

  • Pouze pro lah­vičky 20 g
  • Ergonomický tvar a leh­ký chod spouště
  • Šest snadno nas­tavitelných stup­ňů velikosti dáv­ky
  • Opakovatelná nas­tavitelná veli­kost dávky 2 - 9 miligramů
  • Standardní kon­covka pro jeh­ly
  • Snížení spotře­by lepidla dí­ky opakovatel­né a jednoznač­né dávce.

 

Specifikace:

 

  • Velikost: 190 x 200 x 6­0 mm
  • Hmotnost:  282 g

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Dávkovací jehla SSS15 1/2" 0.5 " jantarová 12.7 mm 1.37 mm 6.8 bar univerzální Luer Lock skladem 4.9
Dosiernadel SSS18 1/2" 0.5 " zelená 12.7 mm 0.84 mm 6.8 bar univerzální Luer Lock skladem 4.9
Loctite 401 20g vteřinové lepidlo 20 ml nízká mPas transparentní 3-10 Vteřinové lepidlo pro obtížně lepitelné materiály skladem 406
Loctite 406 20g 20 ml nízká mPas transparentní 2-10 Vteřinové lepidlo s krátkou dobou fixace skladem 468
Loctite 435 20g vteřinové lepidlo 20 ml nízká mPas transparentní 10-20 Vteřinové lepidlo pro rychlé lepení široké škály materiálů skladem 619
Loctite 438 20g 20 ml nízká mPas černá 10-20 Vteřinové lepidlo pro rychlé lepení široké škály materiálů skladem 619
Loctite 480 20g 20 ml nízká mPas černá 20-50 Vteřinové lepidlo ideální pro kovy skladem 598

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Typ
Vlastnosti
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 983439 pneumatická pistole pro dvoukartuše 400 ml ruční pneumatická pistole pro dvoukartuše 400 ml 6-8 dní 11059
Loctite 983438 pistole ruční pro dvoukartuše 400 ml ruční ruční pistole pro dvoukartuše 400 ml 6-8 dní 5470
Loctite 97042 pistole vzduchová pro dvoukartuše 50 ml ruční vzduchová pistole pro dvoukartuše 50 ml 6-8 dní 6941
Loctite 983437 pistole ruční pro dvoukartuše 200 ml ruční ruční pistole pro dvoukartuše 200 ml 6-8 dní 10790
Loctite 97002 pistole vzduchová pro kartuše 300 ml a tuby 250 ml ruční vzduchová pistole pro kartuše 300 ml a tuby 250 ml 6-8 dní 4390
Loctite 98414 pistole ruční peristaltická ruční ruční peristaltická pistole 6-8 dní 3227
Loctite 97001 pistole ruční peristaltická ruční ruční peristaltická pistole 6-8 dní 1940