Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite Super Attak Gel - 3 g

Univerzální sekundové lepidlo ve formě gelu. Vhodné pro lepení porcelánu, keramiky, plastů, gumy, kůže, dřeva, kovů, kartónu a korku. Nevhodné pro lepení PP, PE, polystyrenu a jemné kůže. Objem: 3 g.

= 58 bez DPH
70.18 s DPH


Kód produktu:

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 58,00 Kč/ks 70,18 Kč/ks
Objem: 3 ml Vlastnosti: Univerzální vteřinové gelové lepidlo
  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Loctite Super At­tak Gel 

 

Toto lepidlo ne­kape a nestéká, fle­xibilní. Na svis­lé povrchy. Jed­nodušší manipu­lace s lepený­mi předměty.


Univerzální se­kundové lepidlo ve for­mě gelu. Vhod­né pro lepení por­celánu, kerami­ky, plastů, gu­my, kůže, dře­va, kovů, kar­tónu a korku. Nev­hodné pro lepe­ní PP, PE, po­lystyrenu a jem­né kůže. Díky ge­lové konzisten­ci nestéká a ne­kape, proto je vhod­ný také k apli­kaci na svislé plochy­. Spoj je něko­lik sekund ko­rigovatelný. Po­hodlný a bezpeč­ný systém uzá­věru.
 

Balení: 3 g

Příklady použi­tí: svislé plochy

 

Návod na použití:

1. Lepené povrchy mu­sí být čisté a suché­. Ve velmi suchém pr­ostředí je vhod­né na lepené po­vrchy předem dýchnou­t.
2. Jemně vytlač­te lepidlo na je­den z lepených po­vrchů. Jedna kap­ka stačí.
3. Přitlačte k so­bě oba lepené po­vrchy a držte je až do z­aschnutí.
4. Po použití ot­řete dávkovací hrot had­říkem. Uložte ve svis­lé poloze na chlad­ném a suchém m­ístě.
5. Špendlíkový u­závěr zabraňu­je ucpávání hro­tu. Nestéká a ne­kape. Ideální na le­pení na svislé plochy­. Několik sekun­d korigovatel­né.

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Ochranné rukavice Pracovní latexové rukavice skladem 6
Loctite SF 7063 150ml rychločistič, odmašťovač 150 ml Pro čištění a odmašťování povrchů skladem 123

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Vlastnosti
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite Super Attak - 3g 3 ml Univerzální vteřinové lepidlo 6-8 dní 49
Loctite Super Bond Gel - 2 g 2 ml Univerzální vteřinové gelové lepidlo 6-8 dní 34
Loctite Super Bond Liquid - 3 g 3 ml Univerzální vteřinové lepidlo 6-8 dní 25
Loctite Super Attak All Plastik - 2 g 2 ml Vteřinové lepidlo na všechny druhy plastů 6-8 dní 101
Loctite Super Attak - 5 g 5 ml Univerzální vteřinové lepidlo 6-8 dní 82
Loctite Super Attak SOS Repair 1.5 ml 6-8 dní 18