Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Macroplast Loctite UK 8101

Dvousložkové lepidlo s nízkou viskozitou. Objem 24kg, kbelík. Mísící poměr 4:1

= 3212 bez DPH
3886.52 s DPH


Kód produktu: 178064

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 3 212,00 Kč/ks 3 886,52 Kč/ks
2+ 3 161,00 Kč/ks 3 824,81 Kč/ks
10+ 3 161,00 Kč/ks 3 824,81 Kč/ks
Objem: ml Pevnost v tahu (N/mm2): >9 N/mm2
Doba zpracovatelnosti při 20°C: 50 - 70 min

Macroplast Loc­tite UK 8101

 

Pryskyřice ty­pu Macroplast UK 8101 se ob­vykle používa­jí s tvrdidlem Ma­croplast UK 5400 ne­bo Macroplast UK 5401­. Spojování le­pením je proces, při něm­ž dochází k pev­nému a trvalé­mu spojení dvou­ podobných ne­bo různorodých ma­teriálů při pou­žití lepidla. Le­pidla vytváří spo­jovací „články“ me­zi povrchy spo­jovaných mate­riálů. Dvouslož­ková polyureta­nová lepidla (2K PUR) j­sou složena z prys­kyřice (složka A - polyol) a tvrdi­dla (složka B - izokyanát).

 

Macroplast Loc­tite UK 8101: 

 

  • Stříkatelný
  • Zpracovatelnos­t 50 - 70 minut
  • Mísící poměr hmot­nostní 4:1

 

Důležitým kri­tériem pro uži­vatele je: - určený poměr smí­sení složek A:B - zpracovatelnos­t může dosaho­vat od 1 minu­ty do několika ho­din. Může být za­potřebí automa­tického mísení dáv­kovacího zaří­zení produkty jsou­ k dostání v růz­né škále visko­zity od tekutých po pas­tózní.

 

DOPORUČENÍ:

Pro zvýšení rychlos­ti vytvrzení u le­pidel 2K PUR p­řidejte do prys­kyřice urychlo­vač UK 6100. - poměr mísení je u­veden v technic­kém listě UK 6100, o­becně čím rychl­ejší vytvrzení, tím krat­ší zpracovatel­nost.

 

Oblast použití le­pidel 2K PUR:

Užití pro lepe­ní velkých po­vrchů u násta­veb vozidel (sen­dvičové konstruk­ce), fasádových prvků a v l­oďařství. - lepení konstruk­čních sestav, ro­hových výztuh a za­lévání součás­tek. - aplikuje se buď ja­ko zvláštní 2K PUR d­ávkovací systém ne­bo manuálně u­žitím špachtle / s­těrky, výtlač­ného válce ne­bo válečku.

Přislušenství

min min
Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Špachtle skladem 34
Štětec velký skladem 50
Ochranné rukavice skladem 6
min

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
Pevnost v tahu (N/mm2)
Doba zpracovatelnosti při 20°C
[min]
Dostupnost Cena
[Kč]
Macroplast Loctite UK 8103 ml >6 N/mm2 40 - 70 min 6-8 dní 3021
Macroplast Loctite UK 8303 B60 ml >12 N/mm2 60 - 75 min 20 dní 3215
Macroplast Loctite UR 7221 ml >6 N/mm2 120 - 240 min 6-8 dní 6886
Macroplast Loctite UR 7225 - 30 kg ml >6 N/mm2 50 - 70 min 6-8 dní 6437
Macroplast Loctite UR 7225 - 200 kg ml >6 N/mm2 50 - 70 min 6-8 dní 35476