Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Mastersil - Štukový Akrylový Tmel (315 ml)

Jednosložkový těsnící spárovací tmel na bázi akrylátové disperze s přísadou křemičitého písku. Objem: 315 ml.

= 64 bez DPH
77.44 s DPH


Kód produktu:

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 64,00 Kč/ks 77,44 Kč/ks
Objem: 315 ml Vlastnosti: Jednosložkový těsnící spárovací tmel

Stručná charak­teristika


Jednosložkový těs­nící spárovací tmel na b­ázi akrylátové dis­perze s přísa­dou křemičité­ho písku. Vyt­vrzuje odpaře­ním vody, vyt­váří trvale pev­ný, plasticko-elastický spoj se š­tukovou struk­turou.

 

Vlastnosti:

 

 • bez rozpouštědel
 • mrazuvzdorný
 • vysoká přilna­vost na polys­tyren, omítky, ci­helné zdivo, be­ton apod.
 • velmi lehce se na­náší, přetíra­telný akryláto­vými a disper­zními fasádní­mi nátěry

 

Použití: 

 

 • pro interiéry i ex­teriéry
 • opravy trhlin a p­rasklin ve štu­kové omítce, zdi­vu, betonu
 • tmelení spár me­zi rámy oken, dve­ří a zdivem s po­žadavkem štuko­vého efektu

 

Technické údaje: 

 

 • Barva :bílá
 • Základ: akrylát
 • Konzistence:ti­xotropní pasta
 • Měrná hmotnos­t:1,65 g/cm3

 

Upozornění: 

Při použití v ex­teriéru nutno tme­lovou vrstvu za­bezpečit proti pů­sobení vlhka a v­ody min. 5 ho­din po aplika­ci.

 

Podklad:

Musí být čistý, suchý, p­evný, bez vol­ných částic prachu, m­astnot a oleje­. Velmi savé pod­klady doporuču­jeme opatřit pe­netračním nátě­rem nebo ředě­ným tmelem s vo­dou v poměru 1:2.


Čištění: 

Materiál – lakovým benzínem
Ruce – mýdlem, vodou­, krém na ruce
 

Ochrana zdraví:

viz. Bezpečnos­tní list, při prá­ci dodržujte běž­ná hygienická o­patření, nejís­t, nepít, nekou­řit
 

Balení:

Kartuše 315 ml

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Výkyvná PROFI ruční Výkyvná výtlačná PROFI pistole pro obtížně aplikovatelné materiály skladem 185
Ochranné rukavice Pracovní latexové rukavice skladem 6
Špachtle Nanášecí špachtle skladem 34

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Vlastnosti
Dostupnost Cena
[Kč]
Mastersil PU tmel "40" šedá (310 ml) 310 ml Jednosložkový polyuretanový tmel 6-8 dní 94
Mastersil PU tmel "40" šedá (600 ml) 600 ml Jednosložkový polyuretanový tmel 6-8 dní 134
Mastersil - Akrylový Tmel (315 ml) 315 ml Víceúčelový plasticko elastický tmel 6-8 dní 31
Mastersil - Akvarijní Silikonové Lepidlo (315 ml, transparentní) 315 ml Jednosložkový silikonový tmel skladem 99
Mastersil - Univerzální Silikon (315 ml) 315 ml Jednosložková silikonová těsnící hmota 6-8 dní 67
Mastersil - Sanitární Silikon (315 ml) 315 ml Jednosložkový elastický silikonový tmel 6-8 dní 74
Mastersil - Střešní tmel (bitumen) (315 ml) 315 ml Pro tmelení a těsnění spojů na střechách 6-8 dní 53
Mastersil - Butylový Tmel (315 ml) 315 ml Na utěsňování venkovních spár 6-8 dní 50
Mastersil - Kamnářský Tmel (315 ml) 315 ml Těsnění a tmelení spojů u krbů a pecí 6-8 dní 74
Mastersil - Rychlé Montážní Lepidlo (315 ml) 315 ml Pastovité montážní lepidlo 6-8 dní 74
Mastersil - Montážní Pěna (300 ml) 300 ml Montážní pěna 6-8 dní 59
Mastersil - Montážní Pěna (500 ml) 500 ml Jednosložková polyuretanová pěna 6-8 dní 68
Mastersil - Čistič PU pěny (500 ml) 500 ml Čistič polyuretanové pěny 6-8 dní 97
Konstrukční PU lepidlo - 315 ml 315 ml Jednosložkové polyuretanové lepidlo 6-8 dní 119
Lepidlo na parozábrany - 315 ml 315 ml Vhodné pro lepení polyetylenu a polypropylenu 6-8 dní 101
Studnařská a Kanalizační pěna pistolová- 750 ml 750 ml Jednosložková montážní a těsnící pěna skladem 135
Motorový silikon "N" - 80 ml 80 ml Pro lepení a těsnění v kovo- a autoprůmyslu 6-8 dní 70
Motorový silikon "N" - 315 ml 315 ml Pro tmelení tepelně namáhaných spojů 6-8 dní 119