Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Mastersil - Rychlé Montážní Lepidlo (315 ml)

Pastovité lepidlo na bázi polychloroprenu a modifikovaných pryskyřic. Tento výrobek má vynikající plnící schopnosti, nanáší se pouze na jeden povrch. Objem: 315 ml.

= 74 bez DPH
89.54 s DPH


Kód produktu:

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 74,00 Kč/ks 89,54 Kč/ks
Objem: 315 ml Vlastnosti: Pastovité montážní lepidlo

MASTERSIL PRO MON­TÁŽNÍ LEPIDLO

 

je pastovité le­pidlo na bázi po­lychloroprenu a mo­difikovaných prys­kyřic. Tento vý­robek má vyni­kající plnící schop­nosti, nanáší se pou­ze na jeden po­vrch.

 

Použití:


Mastersil  - Rychlé Montáž­ní Lepidlo se pou­žívá k lepení liš­t a hran, dře­věných krycích liš­t, polyuretano­vých nosníků na be­ton, dřevo, plech, z­divo (lišty už ne­musíme připev­ňovat hřebíky ne­bo šrouby), k le­pení izolačních pa­nelů, kabelových spon, p­rahů, komponen­tů elektrických roz­vodů, k upevňo­vání překližek, tvrdých d­esek, např. kor­kových a PVC. Vý­robek není vhod­ný na měkčené plas­ty a polystyren.

 

Technické vlas­tnosti:

 

  • Barva: béžová
  • Spotřeba: 100 až 3­00g/m2
  • Obsah sušiny: 60 %
  • Tepelná odolnos­t: +600°C dlou­hodobě
  • Obsah popelovin: 32%
  • Bod vzplanutí: <210°C
  • Specifická hmot­nost při 200°C: 1­,16
  • Viskozita: 240000 – 300000 mPas

 

Návod k použití: 


Podklad musí být čis­tý, suchý a n­ezamaštěný. Le­pidlo nanášíme bo­dově nebo v pru­zích přibližně ve 20 až 40-ti centimetro­vé vzdálenosti na jed­nu lepenou plochu­. Otevřená do­ba 15 min.
Mastersil  - Rychlé Montáž­ní Lepidlo na­neseme na lepe­né plochy a ih­ned stlačíme. Bě­hem doby vytvrzo­vání je možné s ma­teriály pohybo­vat. V případě, že je po­žadována vyso­ká počáteční le­pící síla, na­neseme pouze na je­den lepený po­vrch, povrchy na chv­íli spojíme, po­té oddělíme a zkon­trolujeme, zda se l­epidlo přenes­lo rovnoměrně i na dru­hý materiál. Po 5–10 minutách le­pené plochy k s­obě opět přilo­žíme a pevně stis­kneme. Spoj bu­de okamžitě pev­ný.

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Výkyvná PROFI ruční Výkyvná výtlačná PROFI pistole pro obtížně aplikovatelné materiály skladem 185
Ochranné rukavice Pracovní latexové rukavice skladem 6

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Vlastnosti
Dostupnost Cena
[Kč]
Mastersil PU tmel "40" šedá (310 ml) 310 ml Jednosložkový polyuretanový tmel 6-8 dní 94
Mastersil PU tmel "40" šedá (600 ml) 600 ml Jednosložkový polyuretanový tmel 6-8 dní 134
Mastersil - Akrylový Tmel (315 ml) 315 ml Víceúčelový plasticko elastický tmel 6-8 dní 31
Mastersil - Štukový Akrylový Tmel (315 ml) 315 ml Jednosložkový těsnící spárovací tmel 6-8 dní 64
Mastersil - Akvarijní Silikonové Lepidlo (315 ml, transparentní) 315 ml Jednosložkový silikonový tmel skladem 99
Mastersil - Univerzální Silikon (315 ml) 315 ml Jednosložková silikonová těsnící hmota 6-8 dní 67
Mastersil - Sanitární Silikon (315 ml) 315 ml Jednosložkový elastický silikonový tmel 6-8 dní 74
Mastersil - Střešní tmel (bitumen) (315 ml) 315 ml Pro tmelení a těsnění spojů na střechách 6-8 dní 53
Mastersil - Butylový Tmel (315 ml) 315 ml Na utěsňování venkovních spár 6-8 dní 50
Mastersil - Kamnářský Tmel (315 ml) 315 ml Těsnění a tmelení spojů u krbů a pecí 6-8 dní 74
Mastersil - Montážní Pěna (300 ml) 300 ml Montážní pěna 6-8 dní 59
Mastersil - Montážní Pěna (500 ml) 500 ml Jednosložková polyuretanová pěna 6-8 dní 68
Mastersil - Čistič PU pěny (500 ml) 500 ml Čistič polyuretanové pěny 6-8 dní 97
Konstrukční PU lepidlo - 315 ml 315 ml Jednosložkové polyuretanové lepidlo 6-8 dní 119
Lepidlo na parozábrany - 315 ml 315 ml Vhodné pro lepení polyetylenu a polypropylenu 6-8 dní 101
Studnařská a Kanalizační pěna pistolová- 750 ml 750 ml Jednosložková montážní a těsnící pěna skladem 135
Motorový silikon "N" - 80 ml 80 ml Pro lepení a těsnění v kovo- a autoprůmyslu 6-8 dní 70
Motorový silikon "N" - 315 ml 315 ml Pro tmelení tepelně namáhaných spojů 6-8 dní 119