Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Mastersil - Montážní Pěna (500 ml)

Jednosložková polyuretanová pěna, která tvrdne na vlhkém vzduchu. Používá se ve stavebnictví k těsnění, lepení, montování, vyplňování, izolování a vestavování. Objem: 500 ml.

= 68 bez DPH
82.28 s DPH


Kód produktu:

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 68,00 Kč/ks 82,28 Kč/ks
Objem: 500 ml Vlastnosti: Jednosložková polyuretanová pěna

Mastersil  - Montážní Pěna (500 ml) j­e jednosložko­vá polyuretano­vá pěna, která tvrdne na v­lhkém vzduchu­. Používá se ve sta­vebnictví k těs­nění, lepení, mon­tování, vyplňo­vání, izolová­ní a vestavová­ní. Má výbornou­ přilnavost k růz­ným materiálům ja­ko jsou beton, cih­la, mramor, ko­vy atd. Nepřil­ne k silikonu, te­flonu a polyet­hylenu.

 

 

Technické údaje:

 

 • Forma: napěňu­jící tekutina
 • Barva: žlutá
 • Hustota: 15 – 20 kg/m3
 • Pracovní teplo­ta: min. +5 °C (po­vrch), 20–25 °C (nádobka)
 • Vazební čas: 10 m­in, závisí na te­plotě a vlhku
 • Čas tvrdnutí: 5–12 hodin, závi­sí na teplotě a vlhku
 • Nasakování vo­dy: max. 1 ob­j. %
 • Teplotní stálost: -40 °C až + 100 °C
 • Pevnost v tahu: 0,05 – 0,10 Mpa
 • Prodloužení: 25 – 30 %
 • Třída hořlavos­ti pěny (DIN 4102­): B 3 podle DIN 4102­, část 1
 • Balení:rozpra­šovací nádobky 500 ml
 • Skladovací do­bu: 12 měsíců (+10 °C a­ž +20 °C), vyš­ší teploty zkra­cují skladova­cí dobu. Dózu skla­dovat ve svis­lé poloze.

 

Postup při pou­žití:


Povrch materi­álu musí být čis­tý, bez prachu a tu­ku. Suché a po­rézní povrchy na­vlhčíme vodou­. Obsah láhve před pou­žitím protřepej­te (cca 1 minu­tu).  Při prá­ci resp. vytla­čování pěny mu­sí být nádobka o­brácená vždy dnem n­ahoru. Zmáčknu­tím spouště se vy­volá výtok pě­ny.  Optimální te­plota nádobky při prá­ci je 20 – 25 °C. Při prá­ci musíme počí­tat s tím, že pě­na při tvrdnu­tí naroste ješ­tě 2–3 krát. Pokud pot­řebujete nanés­t více než 5 cm p­ěny, musíte pra­covat ve vrstv­ách. Vytvrzená pě­na může být od­straněna mecha­nicky. 

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Vlastnosti
Dostupnost Cena
[Kč]
Mastersil PU tmel "40" šedá (310 ml) 310 ml Jednosložkový polyuretanový tmel 6-8 dní 94
Mastersil PU tmel "40" šedá (600 ml) 600 ml Jednosložkový polyuretanový tmel 6-8 dní 134
Mastersil - Akrylový Tmel (315 ml) 315 ml Víceúčelový plasticko elastický tmel 6-8 dní 31
Mastersil - Štukový Akrylový Tmel (315 ml) 315 ml Jednosložkový těsnící spárovací tmel 6-8 dní 64
Mastersil - Akvarijní Silikonové Lepidlo (315 ml, transparentní) 315 ml Jednosložkový silikonový tmel skladem 99
Mastersil - Univerzální Silikon (315 ml) 315 ml Jednosložková silikonová těsnící hmota 6-8 dní 67
Mastersil - Sanitární Silikon (315 ml) 315 ml Jednosložkový elastický silikonový tmel 6-8 dní 74
Mastersil - Střešní tmel (bitumen) (315 ml) 315 ml Pro tmelení a těsnění spojů na střechách 6-8 dní 53
Mastersil - Butylový Tmel (315 ml) 315 ml Na utěsňování venkovních spár 6-8 dní 50
Mastersil - Kamnářský Tmel (315 ml) 315 ml Těsnění a tmelení spojů u krbů a pecí 6-8 dní 74
Mastersil - Rychlé Montážní Lepidlo (315 ml) 315 ml Pastovité montážní lepidlo 6-8 dní 74
Mastersil - Montážní Pěna (300 ml) 300 ml Montážní pěna 6-8 dní 59
Mastersil - Čistič PU pěny (500 ml) 500 ml Čistič polyuretanové pěny 6-8 dní 97
Konstrukční PU lepidlo - 315 ml 315 ml Jednosložkové polyuretanové lepidlo 6-8 dní 119
Lepidlo na parozábrany - 315 ml 315 ml Vhodné pro lepení polyetylenu a polypropylenu 6-8 dní 101
Studnařská a Kanalizační pěna pistolová- 750 ml 750 ml Jednosložková montážní a těsnící pěna skladem 135
Motorový silikon "N" - 80 ml 80 ml Pro lepení a těsnění v kovo- a autoprůmyslu 6-8 dní 70
Motorový silikon "N" - 315 ml 315 ml Pro tmelení tepelně namáhaných spojů 6-8 dní 119