Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Mastersil PU tmel "40" šedá (600 ml)

Jednosložkový polyuretanový tmel, v průběhu vytvrzování bez zápachu. Tmel odolává UV záření, vodě, teplotám, ozonu, rozpouštědlům, zředěným chemikáliím, je přetíratelný po 24 hodinách. Objem: 600 ml.

= 134 bez DPH
162.14 s DPH


Kód produktu:

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 134,00 Kč/ks 162,14 Kč/ks
Objem: 600 ml Vlastnosti: Jednosložkový polyuretanový tmel

Mastersil® - Polyuretanový tmel “40” 

je jednosložko­vý polyuretano­vý tmel, v prů­běhu vytvrzová­ní bez zápachu­. Tmel odolává UV zá­ření, vodě, te­plotám, ozonu, roz­pouštědlům, zře­děným chemiká­liím, je přetí­ratelný po 24 ho­dinách.

 

Aplikace: 

Podkladové plochy mu­sí být suché, od­maštěné a odprá­šené. Ze dna hli­níkové kartuše od­straňte krycí víč­ko a sušidlo, pro­ražte otvor ve špič­ce kartuše, naš­roubujte apli­kační špičku, vlož­te do výtlačné pis­tole a naneste do po­žadovaného pros­toru. Nanesený tmel uh­laďte do 30 mi­nut stěrkou. Ne­vytvrzený tmel od­straňte pomocí roz­pouštědla, vyt­vrzený pomocí Mas­tersil® - Odstraňovač si­likonu a pěny ne­bo mechanicky.

 

Technická cha­rakteristika: 

 

 • Systém reakce: vul­kanizace
 • Teplota zpraco­vání: +5°C až + 4­0°C
 • Teplotní odolnost: - 30°C až +80°C
 • Objemová hmot­nost: 1,17 g/ml
 • Povrchový škra­loup: 30 minut
 • Rychlost vysychá­ní: 3 mm / 24 ho­din
 • Pevnost v tahu: 1,40 N­.mm2
 • Tažnost: >450 %
 • Tvrdost: 40 ShA
 • Lineární smrště­ní: <2 %
 • Modul: 0,40 N.mm2

 

Návody: 

Mastersil® - Polyuretanový tmel “40” j­e určen pro tme­lení a lepení v ko­voprůmyslu a sta­vebnictví mezi po­rézními a nepo­rézními materi­ály s požadav­kem na násled­nou přetíratel­nost. Střední mo­dul zaručuje u­držení pohybu spár­. Tmel má výbor­nou adhezi k po­rézním podkla­dům bez použi­tí primeru.
 

 

Skladování: 

V originálních o­balech při te­plotě 0°C až +2­5°C po dobu 12 mě­síců.

 

Barva-balení: 

bílá, šedá, černá

 

Bezpečnost:

 

 • Skladujte mimo do­sah dětí
 • Zabraňte styku s po­kožkou a očima
 • Obsahuje izoky­anáty. Viz in­formace dodané vý­robcem.
 • Přečtěte si po­zorně informa­ce na obalu.

 

Balení: 

kartuše 600 ml, v k­artonu 20 ks

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Manuální výtlačná pistole AVON 600 ml ruční Výtlačná pistole pro kartuše o objemu 600 ml skladem 290
Ochranné rukavice Pracovní latexové rukavice skladem 6

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Vlastnosti
Dostupnost Cena
[Kč]
Mastersil PU tmel "40" šedá (310 ml) 310 ml Jednosložkový polyuretanový tmel 6-8 dní 94
Mastersil - Akrylový Tmel (315 ml) 315 ml Víceúčelový plasticko elastický tmel 6-8 dní 31
Mastersil - Štukový Akrylový Tmel (315 ml) 315 ml Jednosložkový těsnící spárovací tmel 6-8 dní 64
Mastersil - Akvarijní Silikonové Lepidlo (315 ml, transparentní) 315 ml Jednosložkový silikonový tmel skladem 99
Mastersil - Univerzální Silikon (315 ml) 315 ml Jednosložková silikonová těsnící hmota 6-8 dní 67
Mastersil - Sanitární Silikon (315 ml) 315 ml Jednosložkový elastický silikonový tmel 6-8 dní 74
Mastersil - Střešní tmel (bitumen) (315 ml) 315 ml Pro tmelení a těsnění spojů na střechách 6-8 dní 53
Mastersil - Butylový Tmel (315 ml) 315 ml Na utěsňování venkovních spár 6-8 dní 50
Mastersil - Kamnářský Tmel (315 ml) 315 ml Těsnění a tmelení spojů u krbů a pecí 6-8 dní 74
Mastersil - Rychlé Montážní Lepidlo (315 ml) 315 ml Pastovité montážní lepidlo 6-8 dní 74
Mastersil - Montážní Pěna (300 ml) 300 ml Montážní pěna 6-8 dní 59
Mastersil - Montážní Pěna (500 ml) 500 ml Jednosložková polyuretanová pěna 6-8 dní 68
Mastersil - Čistič PU pěny (500 ml) 500 ml Čistič polyuretanové pěny 6-8 dní 97
Konstrukční PU lepidlo - 315 ml 315 ml Jednosložkové polyuretanové lepidlo 6-8 dní 119
Lepidlo na parozábrany - 315 ml 315 ml Vhodné pro lepení polyetylenu a polypropylenu 6-8 dní 101
Studnařská a Kanalizační pěna pistolová- 750 ml 750 ml Jednosložková montážní a těsnící pěna skladem 135
Motorový silikon "N" - 80 ml 80 ml Pro lepení a těsnění v kovo- a autoprůmyslu 6-8 dní 70
Motorový silikon "N" - 315 ml 315 ml Pro tmelení tepelně namáhaných spojů 6-8 dní 119