Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Mastersil - Univerzální Silikon (315 ml)

Jednosložkový silikonová těsnící hmota tvrditelná kyselinou pro univerzální použití. Objem: 315 ml.

= 67 bez DPH
81.07 s DPH


Kód produktu:

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 67,00 Kč/ks 81,07 Kč/ks
Objem: 315 ml Vlastnosti: Jednosložková silikonová těsnící hmota

Charakteristika:


Jednosložková si­likonová těsní­cí hmota tvrdi­telná kyselinou­ pro univerzál­ní použití. Mas­tersil - Univerzální Si­likon přilne k pře­dem nepřiprave­ným křemičitým po­vrchům, které jsou­ neporézní, ja­ko jsou napří­klad sklo, dlaž­dice, keramika, gla­zované obkladač­ky, email a kab­řinec, lakova­né, impregnova­né nebo lazuro­vané dřevo, plas­ty, jako jsou­ např. epoxid, po­lyester, poly­akrylát a uma­kart.

 


Charakteristic­ké rysy

  • stabilní
  • snadná zpraco­vatelnost při níz­ké (+ 5C) i v­ysoké teplotě (+ 40C)
  • pružný při nízké (- 40C) i vysoké te­plotě (+ 100C)
  • rychlé vytvrze­ní: rychlý přechod ne­lepivého stavu
  • dobrá přilnavos­t ke sklu, gla­zovaným povrchům, ke­ramickým obkla­dům, většině plas­tů a nátěrů
  • možné aplikace: au­to, loď, kara­van, dům

 

Příprava povrchu:


Plochy, které přij­dou do kontak­tu s těsnící hmo­tou, musí být suché­, čisté, pros­té prachu a š­píny, rzi, ole­je a jiných zne­čisťujících lá­tek. Neporózní pod­klady se vyčis­tí rozpouštědlem a čis­tým, bílým, net­řepícím se ha­drem z bavlny­. Zbylé rozpou­štědlo utřete no­vým čistým a suchým h­adrem ještě před­tím, než se od­paří.


Aplikační ome­zení:


Mastersil - Univerzální Si­likon by neměl být pou­žíván na tako­vé podklady, ja­ko například mra­mor, beton, be­ton s vláknitým plni­vem a na malty, pro­tože výrobek bě­hem vulkaniza­ce uvolňuje ky­selinu octovou­. Neměl by při­jít do kontak­tu s kovy jako o­lovo, měď, mo­saz, zinek, ne­boť to vede ke ko­rozi. Neměl by se pou­žívat v kontak­tu s předepnu­tými prvky z p­olyakrylátu, pro­tože by to moh­lo způsobit tvor­bu prasklin z dů­vodu napětí.

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Výkyvná PROFI ruční Výkyvná výtlačná PROFI pistole pro obtížně aplikovatelné materiály skladem 185
Ochranné rukavice Pracovní latexové rukavice skladem 6

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Vlastnosti
Dostupnost Cena
[Kč]
Mastersil PU tmel "40" šedá (310 ml) 310 ml Jednosložkový polyuretanový tmel 6-8 dní 94
Mastersil PU tmel "40" šedá (600 ml) 600 ml Jednosložkový polyuretanový tmel 6-8 dní 134
Mastersil - Akrylový Tmel (315 ml) 315 ml Víceúčelový plasticko elastický tmel 6-8 dní 31
Mastersil - Štukový Akrylový Tmel (315 ml) 315 ml Jednosložkový těsnící spárovací tmel 6-8 dní 64
Mastersil - Akvarijní Silikonové Lepidlo (315 ml, transparentní) 315 ml Jednosložkový silikonový tmel skladem 99
Mastersil - Sanitární Silikon (315 ml) 315 ml Jednosložkový elastický silikonový tmel 6-8 dní 74
Mastersil - Střešní tmel (bitumen) (315 ml) 315 ml Pro tmelení a těsnění spojů na střechách 6-8 dní 53
Mastersil - Butylový Tmel (315 ml) 315 ml Na utěsňování venkovních spár 6-8 dní 50
Mastersil - Kamnářský Tmel (315 ml) 315 ml Těsnění a tmelení spojů u krbů a pecí 6-8 dní 74
Mastersil - Rychlé Montážní Lepidlo (315 ml) 315 ml Pastovité montážní lepidlo 6-8 dní 74
Mastersil - Montážní Pěna (300 ml) 300 ml Montážní pěna 6-8 dní 59
Mastersil - Montážní Pěna (500 ml) 500 ml Jednosložková polyuretanová pěna 6-8 dní 68
Mastersil - Čistič PU pěny (500 ml) 500 ml Čistič polyuretanové pěny 6-8 dní 97
Konstrukční PU lepidlo - 315 ml 315 ml Jednosložkové polyuretanové lepidlo 6-8 dní 119
Lepidlo na parozábrany - 315 ml 315 ml Vhodné pro lepení polyetylenu a polypropylenu 6-8 dní 101
Studnařská a Kanalizační pěna pistolová- 750 ml 750 ml Jednosložková montážní a těsnící pěna skladem 135
Motorový silikon "N" - 80 ml 80 ml Pro lepení a těsnění v kovo- a autoprůmyslu 6-8 dní 70
Motorový silikon "N" - 315 ml 315 ml Pro tmelení tepelně namáhaných spojů 6-8 dní 119