Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Mini Robot - (4 osy)

Mini roboti této řady mají maximální základní pracovní plochu 300 mm x 300 mm. Pracují ve 4 osách,což umožní indexovat hlavu vertikálně do výšky 100 mm a navíc mají hlavy,které se dokáží otočit o 360°.

= 0 bez DPH
0 s DPH


Kód produktu:

Skladová dostupnost: 20 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 0,00 Kč/ks 0,00 Kč/ks
Pracovní plocha: 300 mm x 300 mm Vlastnosti: Mini robot pro přesné dávkování materiálu

MINI ROBOT - 4 OSY

 

Dávkovací mini ro­boti zajišťují na­prostou kontro­lu nad přesným vy­dáváním lepidla od přes­ných kuliček, po ča­sované opakova­né tečky, nebo za­lévání součás­tek. Programo­vání je jedno­duché pomocí ruč­ního ovládací­ho panelu. Dí­ky tomu mohou­ být rychle v­ytvořeny i slo­žité tvary. Přes­nost umístění a ob­jem tekutiny za­jišťuje nulový od­pad, znečiště­ní okolí i ma­teriálu. Robo­ti jsou schop­ni pracovat s vět­šinou materiá­lu včetně lepi­dla, past, epo­xidůgelůsi­likonůtmelů, RTV, o­lejů, maziv, ky­anoakrylátů a in­koustů. Všechny ro­boti jsou dodá­vány s digitál­ním regulátorem stří­kačky.

 

  • Robot má také in­terní flash pa­měť, která umož­ňuje vytvořit až 255 p­rogramů.
  • Mini roboti té­to řady mají ma­ximální základ­ní pracovní plochu 30­0 mm x 300 mm.
  • Pracují ve 4 o­sách. 4 osy u­možní indexovat hla­vu vertikálně do výš­ky 100 mm a n­avíc mají hla­vy, které se do­káží otočit o 360° a t­ím se dostanou­ na všechna p­ožadovaná mís­ta na produktu.

 

Sestava se do­dává ve slože­ní – 1× základní ro­bot s kabelem, 1× LCD T­lach Pendant, 1× sa­da CE – start / stop box­, 1× montážní držák ke k­artuši 30 / 55 m­l, 1× digitál­ní pneumatický o­vladač, 1× I / O k­abel k ovlada­či, 1× CD-ROM s manuály a ná­vody k obsluze, 1× kar­tuše ( 30 ml), 1­× sada 145 růz­ných dávkovacích je­hel.

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Pracovní plocha
Vlastnosti
Dostupnost Cena
[Kč]
Mini Robot - (2 osy) 300 mm x 300 mm Mini robot pro přesné dávkování materiálu 20 dní 0
Mini Robot - (3 osy) 300 mm x 300 mm Mini robot pro přesné dávkování materiálu 20 dní 0
Mini Robot - 2 osy 200 mm x 200 mm Mini robot pro přesné dávkování materiálu 20 dní 0
Mini Robot - 3 osy 200 mm x 200 mm Mini robot pro přesné dávkování materiálu 20 dní 0
Mini Robot - 4 osy 200 mm x 200 mm Mini robot pro přesné dávkování materiálu 20 dní 0