Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Motorový silikon "N" - 80 ml

Jednosložkový silikonový tmel s neutrální reakcí. Odolává vysokým teplotám, UV záření, vodě, ozonu, olejům, částečně rozpouštědlům a palivům. Objem: 80 ml.

= 70 bez DPH
84.7 s DPH


Kód produktu:

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 70,00 Kč/ks 84,70 Kč/ks
Objem: 80 ml Vlastnosti: Pro lepení a těsnění v kovo- a autoprůmyslu

MASTERsil® - Motorový silikon

 

je jednosložko­vý silikonový tmel s ne­utrální reakcí­. V průběhu vyt­vrzování bez zá­pachu, nenaru­šuje barevné ko­vy. Odolává vy­sokým teplotám, UV zá­ření, vodě, o­zonu, olejům, čás­tečně rozpouště­dlům a palivům.

 

Technická cha­rakteristika: 

 

 • Systém reakce: ne­utrální
 • Teplota zpraco­vání: +5°C až + 4­0°C
 • Teplotní odolnost: - 50°C až + 27­5°C, krátkodo­bě +305°C, roz­pad tmelu +330°C
 • Objemová hmot­nost: 1,47 g/ml
 • Povrchový škra­loup: 22 minut
 • Rychlost vulka­nizace: 2,5 mm/2­4 hod
 • Pevnost v tahu: 0,70 Mpa
 • Tažnost: 350 %
 • Tvrdost: 35 ShA
 • Barvy: šedá, sta­rá bílá, červe­ná

 

Skladování: 

V originálních o­balech při te­plotě +5°C až +­30°C po dobu 24 mě­síců.

 

Použití: 

MASTERsil® - Motorový sili­kon je určen pro le­pení a těsnění v ko­vo- a autoprůmyslu -např. těsnění o­lejové vany, pře­vodovky, rozvo­dovky, víka ven­tilu, vodního čer­padla, rychlos­tní skříně apod­.. V případě po­žadavku na vyt­voření rozebí­ratelného těs­nění je nutné jed­nu, případně o­bě těsněné plochy, p­řed nanesením tme­lu odseparovat (nap­ř. folií, vos­kovým nátěrem, ja­rem, tekutým mý­dlem, šamponem a­pod.) a takto při­pravený spoj spo­jit na cca 70% sí­ly a po 24 ho­dinách dotáhnou­t. Tmel se ne­dá přetírat.

 

Bezpečnost:

 

 • Skladujte mimo do­sah dětí
 • Zabraňte styku s po­kožkou a očima
 • Používejte pou­ze v dobře vě­traných prosto­rách

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Ruční dávkovač kartuší 30/55 ml ruční Výtlačná pistole pro kartuše o objemu 30/55 ml skladem 783
Ochranné rukavice Pracovní latexové rukavice skladem 6

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Vlastnosti
Dostupnost Cena
[Kč]
Mastersil PU tmel "40" šedá (310 ml) 310 ml Jednosložkový polyuretanový tmel 6-8 dní 94
Mastersil PU tmel "40" šedá (600 ml) 600 ml Jednosložkový polyuretanový tmel 6-8 dní 134
Mastersil - Akrylový Tmel (315 ml) 315 ml Víceúčelový plasticko elastický tmel 6-8 dní 31
Mastersil - Štukový Akrylový Tmel (315 ml) 315 ml Jednosložkový těsnící spárovací tmel 6-8 dní 64
Mastersil - Akvarijní Silikonové Lepidlo (315 ml, transparentní) 315 ml Jednosložkový silikonový tmel skladem 99
Mastersil - Univerzální Silikon (315 ml) 315 ml Jednosložková silikonová těsnící hmota 6-8 dní 67
Mastersil - Sanitární Silikon (315 ml) 315 ml Jednosložkový elastický silikonový tmel 6-8 dní 74
Mastersil - Střešní tmel (bitumen) (315 ml) 315 ml Pro tmelení a těsnění spojů na střechách 6-8 dní 53
Mastersil - Butylový Tmel (315 ml) 315 ml Na utěsňování venkovních spár 6-8 dní 50
Mastersil - Kamnářský Tmel (315 ml) 315 ml Těsnění a tmelení spojů u krbů a pecí 6-8 dní 74
Mastersil - Rychlé Montážní Lepidlo (315 ml) 315 ml Pastovité montážní lepidlo 6-8 dní 74
Mastersil - Montážní Pěna (300 ml) 300 ml Montážní pěna 6-8 dní 59
Mastersil - Montážní Pěna (500 ml) 500 ml Jednosložková polyuretanová pěna 6-8 dní 68
Mastersil - Čistič PU pěny (500 ml) 500 ml Čistič polyuretanové pěny 6-8 dní 97
Konstrukční PU lepidlo - 315 ml 315 ml Jednosložkové polyuretanové lepidlo 6-8 dní 119
Lepidlo na parozábrany - 315 ml 315 ml Vhodné pro lepení polyetylenu a polypropylenu 6-8 dní 101
Studnařská a Kanalizační pěna pistolová- 750 ml 750 ml Jednosložková montážní a těsnící pěna skladem 135
Motorový silikon "N" - 315 ml 315 ml Pro tmelení tepelně namáhaných spojů 6-8 dní 119