Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Oprava čelního skla - 5 ml

Loctite – sada pro opravu čelního skla – 5 ml , blistr. Tato sada postačí pro jednu opravu.

= 296.00 bez DPH
358.16 s DPH


Kód produktu: 504465

Skladová dostupnost: 20 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 296,00 Kč/ks 358,16 Kč/ks
2+ 286,00 Kč/ks 346,06 Kč/ks
10+ 276,00 Kč/ks 333,96 Kč/ks
Objem: 4.8g
  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Tato souprava je vhod­ná pro opravu drob­ných prasklin čel­ního skla. Poš­kozená čelní skla se d­ají opravit s níz­kými náklady a mi­nimálními časo­vými nároky a to bez d­emontáže z vo­zidla. Tmel na o­pravy čelních skel au­tomobilů slou­ží k opravě vět­šiny typů lami­novaných (lepe­ných) čelních skel au­tomobilů, kte­rá byla poško­zena. Tato sa­da postačí pro jed­nu opravu. Opra­vu provádějte na plo­še ozářené slu­nečním světlem, pro­tože opravný ma­teriál potřebu­je k dokonalé­mu vytvrzení o­záření sluneč­ním světlem. O­pravná sada Bu­llseye je vhod­ná k provádění o­prav vad skla ve tva­ru čočky. Nedo­poručuje se na o­pravy závažněj­ších - hvězdicovitých - poškození ne­bo dlouhých trhlin­. Je nebezpeč­né jezdit vozi­dlem, jehož čel­ní sklo má uve­dený druh poš­kození.

 

Tento produkt: - Je běžně skladem.

 

Vlastnosti:

 

  • Rychlá oprava čel­ního skla 
  • Snadné použití 
  • Spolehlivá a dlou­hodobě odolná o­prava

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 7063 150ml 150 ml čistič+odmašťovač skladem 117.00
Ochranné rukavice skladem 6.00

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 3863 2g 2g skladem 252.00
Loctite 319 0,5ml 0.5ml 6-8 dní 107.00
Loctite 319 5g 5g 6-8 dní 242.00
Lepidlo sklo-kov 319 5g/4ml skladem 205.00