Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Loctite 3967 - Oprava stržených závitů - 4,8 g

Loctite sada pro opravu stržených závitů – dvousložkový produkt – Ideální na opravy závitových spojů karburátorů se sacím potrubím, upevňovacích šroubů rozdělovače. Blistr 4,8 g.

= 483 bez DPH
584.43 s DPH


Kód produktu: 236382

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 483,00 Kč/ks 584,43 Kč/ks
2+ 475,00 Kč/ks 574,75 Kč/ks
10+ 468,00 Kč/ks 566,28 Kč/ks
Objem: ml
  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Loctite sada pro o­pravu stržených zá­vitů - dvousložkový pro­dukt - Ideální na o­pravy závitových spo­jů karburátorů se sa­cím potrubím, u­pevňovacích šrou­bů rozdělovače, zá­tek pro vypou­štění oleje, sa­cího potrubí, šrou­bů olejové va­ny, šroubů kry­tu rozvodového ře­tězu, šroubů kry­tu ventilů, šrou­bů vodního čer­padla a dalších po­dobných přípa­dů použití. Je ad­hezní k větši­ně kovů - hliník, žele­zo, ocel, mosaz, hoř­čík, měď.

 

Odolává: - motorovému oleji -glykolu, naftě, ben­zínu

 

  • Vydrží teploty v roz­mezí -54°C až +150°­C, krátkodobě až +177°C 
  • Nepoužívá se ve sty­ku s brzdovou­ kapalinou.
  • Při opravě dů­ležitých závi­tových spojů ja­ko jsou vnitřní čás­ti motoru, sou­části brzdové sou­stavy, mechanis­mu zavěšení kol, zá­vitů vysokotla­kých hadic a po­dobně, dejte před­nost výměně sou­části. 
  • Směs dosahuje plné pev­nosti za 2 ho­diny.

 

Návod k použití:

1. Poškozený zá­vit i šroub dob­ře odmasťte a pra­cujte za poko­jové teploty. 2­. Separátor (mo­drá tekutina) prot­řepejte a nat­řete jim šrou­b. 3. Na čistém po­vrchu dobře roz­míchejte směs od­měřením stejných množ­ství (stříkač­ka 1a 2). 4. Průcho­zí otvory uzav­řete páskou. 5­. Ihned nanes­te do místa o­pravy. Šroub zaš­roubujte. 6. Vyč­kejte 5 až 10 m­inut a šroub vyš­roubujte. Směs necht­e před použitím vyt­vrdit po dobu 30 mi­nut. 7. Plná pev­nost je za 2 ho­diny.

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 7063 150ml 150 ml čistič+odmašťovač skladem 117
Ochranné rukavice skladem 6

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 3499 130g ml 6-8 dní 175
Loctite 7414 50ml ml skladem 301
Pattex power Tape stříbrná - 25 m ml skladem 138
Pattex Power Tape stříbrná - 50 m ml skladem 191
Aerodag Ceramishield - 400 ml ml skladem 565
Oboustranně lepící páska - 10 m/12 mm ml 6-8 dní 397
Oboustranně lepící páska - 10 m/19 mm. ml 6-8 dní 610
Teroson VR 1200 - 250 ml ml skladem 115
Zabrušovací pasta - 100 ml ml 6-8 dní 307
Loctite 7100 - 400 ml ml skladem 134
Loctite 7400 - 20 ml ml 6-8 dní 464
Loctite chemický kov dvousložkový - 85 g ml 20 dní 136
Teroson VR 5000 - 400 ml ml skladem 372
Loctite pohlcovač vlhkosti - 2x 50 g ml 6-8 dní 82
Teroson RB 1060 - 310 ml ml skladem 240