Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Pattex CF 850 - chemická kotva

Pattex CF 850 – Polyester je klasická reaktivní pryskyřice používaná na výrobu dvousložkové malty. Objem: 300 ml.

= 240.00 bez DPH
290.4 s DPH


Kód produktu:

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 240,00 Kč/ks 290,40 Kč/ks
Objem: 300 g
  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Ukotvování po­mocí bezstyre­nové polyeste­rové pryskyři­ce funguje u plných i d­utých materiá­lů a všude tam, kde n­ení možné pou­žít roztažitel­né středicí če­py.
 

Polyesterová techno­logie


Polyester je kla­sická reaktiv­ní pryskyřice pou­žívaná na výro­bu dvousložko­vé malty, při kte­ré se používa­jí nenasycené po­lyesterové prys­kyřice rozpuš­těné ve styre­nu a bezstyre­nové nenasyce­né polyestero­vé pryskyřice s mo­nomery na bázi sty­renu jako reak­tivním rozpou­štědlem. Pattex CF850 mal­ta je bezstyre­nová a vyvinu­tá pro struktur­ní chemické vaz­by pro upevně­ní mechanických e­lementů k mine­rální konstruk­ci.

 

  • Neobsahuje styren
  • Snadné, univer­zální a rychlé p­oužití
  • Německá a fran­couzská certi­fikace 

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Ochranné rukavice skladem 6.00
Na chemickou kotvu ruční 6-8 dní 239.00

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[g]
Dostupnost Cena
[Kč]
Pattex Fix Extreme Total 300 g 6-8 dní 130.00
Pattex Power Fix PL500 se samospouští 250 g 6-8 dní 141.00
Pattex Power Spray - 400ml 400 g 6-8 dní 243.00
Pattex Standard - lepidlo na dřevo 250 g 6-8 dní 64.00
Pattex Super 3 - vodovzdorné lepidlo na dřevo 250 g 6-8 dní 87.00
Pattex Express - rychle tuhnoucí lepidlo na dřevo 250 g 6-8 dní 80.00
Pattex CF 920 - chemická kotva 300 g skladem 278.00
Pattex-Super Fix PL 50 (250 g) 250 g 6-8 dní 91.00
Pattex Super Fix PL 50 m (400 g) 400 g 6-8 dní 122.00
Pattex Profi Fix PL 60 (344 g) 344 g 6-8 dní 96.00
Pattex Power Fix PL 500 (400 g) 400 g 6-8 dní 136.00
Pattex Express Fix PL 600 375 g 6-8 dní 107.00
Pattex - Parketový tmel 300 g 6-8 dní 81.00
Pattex Total Fix PL 700 (300 g) 300 g 6-8 dní 190.00
Pattex Express Fix - Exteriér 375 g 6-8 dní 107.00
Pattex Parket tmel 750 g 6-8 dní 75.00
Pattex 100% lepidlo - 50 g 50 g skladem 74.00