Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Pěnový čistič interiéru - 400 ml

Teroson – Pěnový čistič interiéru 400ml

= 168 bez DPH
203.28 s DPH


Kód produktu: 195915

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 168,00 Kč/ks 203,28 Kč/ks
2+ 164,00 Kč/ks 198,44 Kč/ks
10+ 143,00 Kč/ks 173,03 Kč/ks
Objem: ml
  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Teroson - Pěnový čistič in­teriéru - 400ml 

 

Všeobecné vlas­tnosti:

 

  • Vzhled kapalné žlu­tý 
  • Zápach: charak­teristický 

 

Fyzikálně che­mické vlastnos­ti:

 

  • Hodnota pH 9,50 - 10,50 
  • Hustota (20 °C (6­8 °F)) 0,9700 - 0,9850 g/cm3 
  • Kvalitativní roz­pustnost (Roz­p.: voda) roz­pustný 
  • Kvalitativní roz­pustnost (Roz­p.: aceton) mí­sitelný 
  • Obsah VOC (EC) < 1­0 % 

 

Dodatečné pokyny:

Nádobka je pod tl­akem: nevysta­vujte sluneční­mu záření a te­plotám nad 50°C­. Ani vyprázdně­nou nádobku ne­prorážejte a nev­hazujte do oh­ně. Nestříkej­te do otevřené­ho ohně nebo na žha­vé předměty. Ucho­vávejte mimo do­sah zdrojů za­pálení – zákaz kouření­. Uchovávejte mi­mo dosah dětí

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
Dostupnost Cena
[Kč]
Cocpit Sprej ml 6-8 dní 97
Terosept- čist. klimatizace - 5l ml 6-8 dní 1676
Terosept - čistič - 200 ml ml skladem 320
Hygienický sprej - 150 ml ml 6-8 dní 294
Čistič na sklo - 1 kg ml 6-8 dní 123
Čistič na sklo - 5 kg ml 6-8 dní 352
Čistič na sklo - 20 kg ml 6-8 dní 1334
Intenzivní čistič oken ml 6-8 dní 92