Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Polyester 109 - 10 kg

Používá se k výrobě deskových konglomerátů z přírodního a umělého kamene, k výrobě technického laminátu, opravám laminovaných předmětů. Objem: 10 kg.

= 1569 bez DPH
1898.49 s DPH


Kód produktu:

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 1 569,00 Kč/ks 1 898,49 Kč/ks
Objem: 10 kg

Také v balení 500 g1 k­g.

 

Polyester 109

je roztok nena­sycené polyes­terové prysky­řice ve styre­nu. Univerzál­ní typ polyes­terové prysky­řice pro lami­nování.

 

Používá se k vý­robě deskových kon­glomerátů z pří­rodního a umě­lého kamene, k vý­robě technické­ho laminátu, o­pravám lamino­vaných předmě­tů (např. lodí, spor­tovních potřeb, ka­potáží, autodí­lů apod.). Nes­mí být použit pro vý­robu předmětů běž­ného použití a za­řízení, která přichá­zejí do styku s po­živatinami a pit­nou vodou. Ob­sahuje styren­. Hořlavá kapa­lina II. třídy ne­bezpečnosti.

 

Návod k použití:

 

  • Mísící poměr: Po­lyester 109 100h­m.dílů
  • Urychlovač 0,25hm­.dílů
  • Iniciátor 1hm.díl
  • K polyesteru při­dejte potřebné množ­ství urychlova­če a po důklad­ném promíchání při­dejte iniciátor.
  • Nezaměňujte po­řadí přidávaných slo­žek!
  • POZOR! Nikdy nes­míchávejte doh­romady URYCHLO­VAČ A INCIÁTOR - může dojit k vzpla­nutí směsi!
  • Připravujte jen ta­kové množství smě­si, které sta­číte zpracovat do 10 mi­n při teplotě 20°C.
  • Nevytvrzenou kom­pozici lze z po­vrchu nářadí smýt a­cetonem.

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Špachtle skladem 34
Ochranné rukavice skladem 6

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[kg]
Dostupnost Cena
[Kč]
EPOXY 1200 - 100 g 0.1 kg skladem 92
EPOXY 1200 - 500 g 0.5 kg skladem 189
EPOXY 1200 - 1 kg 1 kg skladem 329
EPOXY 1200 - 10 kg 10 kg 6-8 dní 2882
Polyester MTB - 500 g 0.5 kg 6-8 dní 109
Polyester MTB - 1 kg 1 kg skladem 169
Polyester MTB - 10 kg 10 kg 6-8 dní 1488
Polyester 109 - 500 g 0.5 kg 6-8 dní 89
Polyester 109 - 1 kg 1 kg 6-8 dní 187
Laminovací souprava MTB 350 kg 6-8 dní 174
Tvrdidlo P 11 - 45 g 0.045 kg skladem 43
Unilex souprava - 70 g 0.07 kg skladem 68
Skelná tkanina - (1 x 2 m) 50 kg 6-8 dní 114
Tvrdidlo P 11 - 700 g 700 kg 6-8 dní 165
Iniciátor - 10 g 0.01 kg skladem 59