Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Polyester MTB - 10 kg

Polyester MTB slouží k opravám laminátových předmětů, lodí, sportovních potřeb, autodílů apod. Objem: 10 kg.

= 1488 bez DPH
1800.48 s DPH


Kód produktu:

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 1 488,00 Kč/ks 1 800,48 Kč/ks
Objem: 10000 ml Vlastnosti: Pro opravy laminátových předmětů

Také v balení 500 g1 k­g.

 

Polyester MTB

je roztok nena­sycené předurychle­né polyestero­vé pryskyřice ve sty­renu. Polyester MTB je ur­čen k opravám la­minátových před­mětů, lodí, spor­tovních potřeb, ka­rotáží, autodí­lů apod.

 

Obsahuje styren­. Hořlavá kapa­lina II. třídy ne­bezpečnosti.

 

Návod k použití: 

 

  • Polyester se do­konale smísí s I­niciátorem v po­měru:100hm. dí­lů polyesteru MTB:1,5hm­. dílů Iniciá­toru.
  • Doba zpracova­telnosti: 15–20 min. při 23°C.
  • Vytvrzení: 40 min­. při 23°C.
  • Poškozené mís­to je třeba do­konale očistit a o­brousit brusným pa­pírem. Na poš­kozené místo se na­nese stěrkou ne­bo štětcem směs a p­řiloží se kus sk­lotextilu, kte­rý se dokonale při­tiskne a opět pro­sytí. Dle roz­sahu poškození lze pou­žít další 2–3 vrstvy prosy­cené tkaniny. Po vyt­vrzení se mís­to zahladí skel­ným papírem. Ne­vytvrzený poly­ester lze z po­vrchu nářadí u­mýt acetonem ne­bo ředidlem S 6005.

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Špachtle Nanášecí špachtle skladem 34
Ochranné rukavice Pracovní latexové rukavice skladem 6

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Vlastnosti
Dostupnost Cena
[Kč]
EPOXY 1200 - 100 g 100 ml Epoxidová pryskyřice skladem 92
CHS EPOXY 1200 - 500 g 500 ml Epoxidová pryskyřice skladem 189
EPOXY 1200 - 1 kg 1000 ml Epoxidová pryskyřice skladem 329
EPOXY 1200 - 10 kg 10000 ml Epoxidová pryskyřice 6-8 dní 2882
Polyester MTB - 500 g 500 ml Pro opravy laminátových předmětů 6-8 dní 109
Polyester MTB - 1 kg 1000 ml Pro opravy laminátových předmětů skladem 179
Polyester 109 - 500 g 500 ml Pro opravy laminátových předmětů 6-8 dní 89
Polyester 109 - 1 kg 1000 ml Pro opravy laminátových předmětů 6-8 dní 187
Polyester 109 - 10 kg 10000 ml Pro opravy laminátových předmětů 6-8 dní 1569
Laminovací souprava MTB 350 ml Pro opravy laminátových předmětů 6-8 dní 174
Tvrdidlo P 11 - 45 g 45 ml Pro vytvrzování epoxidových pryskyřic skladem 43
Unilex souprava - 70 g 70 ml Univerzální epoxidová pryskyřice pro lepení a tmelení skladem 68
Skelná tkanina - (1 x 2 m) 0 ml Pro výrobu a opravy laminátových předmětů 6-8 dní 124
Tvrdidlo P 11 - 700 g 700 ml Pro vytvrzování epoxidových pryskyřic 6-8 dní 165
Iniciátor - 10 g 10 ml Iniciátor pro polyesterové pryskyřice skladem 59