Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Sanicare HM 699 - 15 kg

Tavné lepidlo se střední viskozitou pro výrobu hygienických potřeb. Objem: 15 kg.

= 2514 bez DPH
3041.94 s DPH


Kód produktu:

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 2 514,00 Kč/ks 3 041,94 Kč/ks
Objem: 15 ml Vlastnosti: Tavné lepidlo na bázi syntetické pryže

Tavné lepidlo na bá­zi syntetické pry­že

 

Použití:

Netkané hygie­nické produkty­. Pro výrobu hy­gienických pot­řeb a fixace pě­nových hmot je d­oporučováno:

 

 • Konstrukce, vklá­dání předních pá­sek a zajiště­ní integrity já­dra u dětských ple­nek
 • Výroba produk­tů pro zachytá­vání moče a sto­lice
 • Nemocniční podložky
 • Hygienické pro­dukty pro ženy

 

Charakteristiky:

 

 • Viskozita - 2.800–4600 mPa.s(140°C)
 • Bod měknutí - 84–98°C
 • Barva - průhledný film
 • Hustota - cca.1g/cm3

 

Vlastnosti: 

Sanicare HM 699 je t­avné lepidlo se střed­ní hodnotou vis­kozity, speci­álně vyvinuté pro le­pení materiálu ja­ko jsou PE/het­manka, PE/PP, c­homáč/papírový ka­pesník a tkani­na/SAP. Dobré sí­ly spojení lze do­sáhnout s níz­kou aplikační hmot­ností. Teplota a sta­bilita stárnu­tí jsou dobré.

 

 • FDA-statut: Tomuto od­povídá CFR,ti­tul 21, § 175­.105 týkající se le­pidel.
 • Nanášení - Sanicare HM 6990 m­ůže být apliko­ván spray sys­témem, nebo vy­fukováním roz­taveného lepi­dla.
 • (Teplota trys­ky 130 - 170°C, Vzduch 160 - 200°C)
 • Vhodná pracov­ní teplota je v roz­mezí 140 - 180°C
 • Pro čištění a­plikačních za­řízení je vhod­ný Čistící pros­tředek V 1940 n­ebo Melto-o-Clean firmy Henkel.
 • Likvidace: Viz­.list bezpečnos­tních údajů
 • Bezpečnostní po­kyny: Směrodat­ný je list bez­pečnostních ú­dajů
 • Skladování: V u­zavřených oba­lech min 12 m­ěsíců beze změ­ny kvality

 

Skladovací pod­mínky:

 

 • Nejvhodnější skla­dovací teplota: 15 - 25°C
 • Nevystavujte te­plotám nad +30°C

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Tavící nádoba MD501 Nádoba pro dávkování tavného lepidla 20 dní 69000
Poloautomatické tavné zařízení HM01 Stolní linka pro tavná lepidla 20 dní 0
Tavící zařízení s pistolí MD501 Zařízení pro dávkování tavných lepidel 20 dní 0

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Vlastnosti
Dostupnost Cena
[Kč]
EUROMELT 377 - 14 kg 14 ml Tavné lepidlo na bázi syntetického kaučuku 6-8 dní 2216
EUROMELT 390 - 13 kg 13 ml Tavné lepidlo na bázi syntetického kaučuku 6-8 dní 2179
TECHNOMELT Q 3183 - 25 kg 25 ml Termoplastické lepidlo na syntetické bázi 6-8 dní 2973
TECHNOMELT Q 3196 - 25 kg 25 ml Termoplastické lepidlo na syntetické bázi 6-8 dní 2945
TECHNOMELT SUPRA 100 - 25 kg 25 ml Tavné lepidlo pro oblast balení 6-8 dní 3868
Technomelt Supra 120 - 25 kg 25 ml Tavné lepidlo pro oblast balení 6-8 dní 7444