Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Speciální dvoukartuše 50ml 1:1

Tyto polypropylenové dvoukartuše umožňují přesné poměrové dávkování dvousložkových lepidel, silikonů, epoxidů a jiných kapalin. Objem dvoukartuše 50ml o poměru 1:1.

= 52 bez DPH
62.92 s DPH


Kód produktu: NK5401028

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 52,00 Kč/ks 62,92 Kč/ks
100+ 45,00 Kč/ks 54,45 Kč/ks
500+ 39,00 Kč/ks 47,19 Kč/ks
Objem: 50 ml Poměr: 1:1 ml
Délka: 96 mm Pro směšovač: speciální s oddělenými výstupy
Vlastnosti: Speciální dvoukartuše 50 ml 1:1

Tyto polypropy­lenové dvoukar­tuše umožňují přes­né poměrové dáv­kování dvouslož­kových lepidelsi­likonůepoxi­dů a jiných ka­palin. Složky v od­dělených komo­rách dvoukartu­še jsou násled­ně vydávány sou­časně prostřed­nictvím static­kého směšovače, ve kte­rém se mezi se­bou dokonale pro­míchají.

Mohou být pou­žity s manuál­ními či pneuma­tickými výdej­ními pistolemi.

Kartuše po pou­žití možno uzav­řít krytkou a ne­odebranou čás­t materiálu us­kladnit pro dal­ší použití, a­niž by došlo k je­ho znehodnoce­ní.

 

  • Bez silikonů
  • Objem: 50 ml 
  • Směšovací poměr: 1:1
  • Typ uzávěru: Mix pack
  • Výrobky nejsou­ sterilizované, a pro­to jsou určené pou­ze pro průmys­lové využití, ni­koliv pro lékař­ské účely.
  • Bezpečné do 6,8 bar

 

  • Vnitřní průměr A: 19,07 mm
  • Vnitřní průměr B: 19,07 mm

 

  • Vnější průměr A: 22,11 mm
  • Vnější průměr B: 22,11 mm

 

Možnost přeplně­ní materiálu do kar­tuší a dvoukar­tuší dle přání zá­kazníka. 

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Ruční dávkovač dvoukartuší Dual 50 ml pro objem 1:1; 2:1 ruční Výtlačná dvousložková pistole pro kartuše 50 ml 1:1, 2:1 skladem 838
Dávkovač - VS 300P s aplikátorem 1:1 Zařízení pro přesné dávkování produktu z 50 ml kartuší 1:1 20 dní 25500
Aplikátor pro dávkování z dvoukartuší - 50 ml, 1:1 Aplikátor pro dvoukartuše 50 ml 1:1 skladem 2300
DS 101 Jednoduchá dávkovací sestava pro ruční nanášení dvousložkových produktů z kartuší 50 ml 1:1 a 2:1 skladem 0
Speciální směšovač s oddělenými výstupy II. 111.8 mm 5.4 mm 50 ml oddělené dvojité Speciální směšovač s oddělenými výstupy II. skladem 29
Speciální směšovač s oddělenými výstupy I. 75.2 mm 4 mm 50 ml oddělené dvojité Speciální směšovač s oddělenými výstupy I. skladem 21
DM 4-11 žlutý 70 mm 3 mm 11 ks 1:1 Dentální směšovač DM 4-11 - žlutý skladem 22
Aplikační nástavec N1 23 mm 0.8 mm - ks 1:1 Aplikační nástavec N1 pro dentální směšovač DM 4-11 skladem 6.5
Ochranné rukavice Pracovní latexové rukavice skladem 6
Náhradní uzávěr dvoukartuší s oddělenými výstupy šedá Náhradní uzávěr s oddělenými výstupy pro dvoukartuše 1:1 50 ml. skladem 5.7

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Poměr
Délka
[mm]
Pro směšovač
Dostupnost Cena
[Kč]
Dvoukartuše 1:1 50ml 50 ml 1:1 ml 95.85 mm bajonetový skladem 45
Dvoukartuše 2:1 50ml 50 ml 2:1 ml 94.4 mm bajonetový skladem 43
Dvoukartuše 10:1 38ml 38 ml 10:1 ml bajonetový 95 mm skladem 49
Dvoukartuše 1:1 200ml 200 ml 1:1 ml 148 mm fixace maticí nebo šroubovitý skladem 83
Dvoukartuše 2:1 200ml 200 ml 2:1 ml šroubovitý/fixace maticí 148 mm skladem 182
Dvoukartuše 1:1 24ml 24 ml 1:1 ml žádný 85 mm skladem 43
Dvoukartuše 1:1 400ml 400 ml 1:1 ml 188 mm šroubovitý/fixace maticí skladem 129
Dvoukartuše 1:1 1500ml 1500 ml 1:1 ml šroubovitý/fixace maticí 218 mm 20 dní 299
Dvoukartuše 2:1 450ml 450 ml 2:1 ml šroubovitý/fixace maticí 213 mm 20 dní 136
Dvoukartuše 2:1 200 ml - CLICK TOGETHER 200 ml šroubovitý/fixace maticí 2:1 ml 219 mm skladem 130
Dvoukartuše 2:1 225ml 225 ml 2:1 ml šroubovitý/fixace maticí 219 mm skladem 125