Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Pistole na chemické kotvy 380 ml

Vysoce kvalitní a mechanicky odolná pistole pro profesionály určená k vytlačování 2-komponenntních chemických kotev.

= 239 bez DPH
289.19 s DPH


Kód produktu: NV930011

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 239,00 Kč/ks 289,19 Kč/ks
Typ: ruční Vlastnosti: Výtlačná dvousložková pistole pro kartuše 380 ml
Mísící poměr: -

SPECIÁLNÍ PIS­TOLE NA CHEMIC­KÉ KOTVY

 

Vysoce kvalit­ní a mechanic­ky odolná pis­tole pro profe­sionály určená k vy­tlačování 2-komponenntních che­mických kotev­. Vytlačovací mecha­nizmus je uzpů­soben k regulo­vání chodu a zpět­ného uvolnění pís­tu.

 

  • Jedná se o spe­ciální pistoli na dvou­komponentní pě­ny.
  • Vytlačovací pis­tole na chemic­ké kotvy 
  • Vytlačovací pis­tole pro snad­nou aplikaci che­mických kotev.
  • Aplikační pis­tole pro kartu­še 380 ml 
  • Velmi masivní a ro­bustní konstruk­ce
  • Snadná aplika­ce i hustšího ob­sahu kartuše - silný převod
  • Praktické pou­tko pro zavěše­ní například při prá­ci ve výškách

 

Pro samotnou prá­ci s chemický­mi maltami roz­hodně nedoporu­čujeme používat běž­né vytlačovací pis­tole. Ačkoliv ve vět­šině případů jsou­ rozměrově kar­tuše chemických ko­tev shodné s kar­tušemi od tme­lů a silikonů, je směs c­hemické malty hus­tší. Na sílu, kte­rou je potřeba vy­naložit při vy­tlačování che­mické kotvy z kar­tuše, má také vliv po­měrně dlouhá mí­sící špička. Té­měř zaručeně se Vám pa­k stane, že při p­oužití byť kva­litní, avšak pis­tole určené na tme­ly a silikony, Vám ta­to pistole pras­kne, ohne se a­nebo začne pro­kluzovat samot­ný vytlačovací pře­vod na pistoli­. 

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Typ
Vlastnosti
Mísící poměr
Dostupnost Cena
[Kč]
Ruční dávkovač dvoukartuší Dual 50 ml pro objem 1:1; 2:1 ruční Výtlačná dvousložková pistole pro kartuše 50 ml 1:1, 2:1 skladem 838
Ruční výtlačná pistole Dual 50 ml pro dvoukartuše 10:1 ruční Výtlačná dvousložková pistole pro kartuše 50 ml 10:1 skladem 889
Ruční Plunger ruční Výtlačný dvousložkový píst pro kartuše 50 ml 1:1 skladem 82