Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

TECHNOMELT Q 3183 - 25 kg

Termoplastické lepidlo na syntetické bázi. Objem: 25 kg.

= 2973 bez DPH
3597.33 s DPH


Kód produktu:

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 2 973,00 Kč/ks 3 597,33 Kč/ks
Objem: 25 ml Vlastnosti: Termoplastické lepidlo na syntetické bázi
 • Typ výrobku: Ter­moplastické le­pidlo na synte­tické bázi.
 • Použití: Výro­ba obalů: Stroj­ní vysokorychlos­tní lepení pa­píru, vlnité le­penky, kartonu a sklá­daných krabic, vle­pování vložek, vý­roba tácků, na­lepování nápo­jových brček.

 

Charakteristika:

 

 • Viskozita: 950 - 1.300 mPa.s při 160°C
 • Bod měknutí: 103 - 113°C
 • Barva: Béžová
 • Otevřená doba: Střed­ní
 • Uzavírací doba:Vel­mi krátká

 

Vlastnosti:

Techno melt Q 3183 se p­ři zachování do­poručené pracov­ní teploty vyz­načuje velmi do­brou tepelnou­ stabilitou v ta­venině. Má vel­mi dobrý hot tac­k a velmi krát­kou dobu tuhnu­tí. Vzhledem k do­bré tepelné o­dolnosti je Techno­melt Q 3183 vhod­ný pro plnění za te­pla a smršťova­cí balení.

 

 • Nanášení: Trys­ka,válec
 • Pracovní teplo­ta: 160–180°C
 • Čištění: Dopo­ručen je čistí­cí prostředek V 1940
 • Likvidace: Viz lis­t bezpečnostních ú­dajů.
 • Skladování: V u­zavřených oba­lech 24 měsíců be­ze změny vlas­tností lepidla.
 • Skladovací pod­mínky: Nejvhod­nější skladova­cí teplota 15–25°C, chránit před mra­zem. Obal po o­debrání lepidla pe­člivě uzavřít.

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Tavící nádoba MD501 Nádoba pro dávkování tavného lepidla 20 dní 69000
Poloautomatické tavné zařízení HM01 Stolní linka pro tavná lepidla 20 dní 0
Tavící zařízení s pistolí MD501 Zařízení pro dávkování tavných lepidel 20 dní 0

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Vlastnosti
Dostupnost Cena
[Kč]
EUROMELT 377 - 14 kg 14 ml Tavné lepidlo na bázi syntetického kaučuku 6-8 dní 2216
EUROMELT 390 - 13 kg 13 ml Tavné lepidlo na bázi syntetického kaučuku 6-8 dní 2179
TECHNOMELT Q 3196 - 25 kg 25 ml Termoplastické lepidlo na syntetické bázi 6-8 dní 2945
TECHNOMELT SUPRA 100 - 25 kg 25 ml Tavné lepidlo pro oblast balení 6-8 dní 3868
Sanicare HM 699 - 15 kg 15 ml Tavné lepidlo na bázi syntetické pryže 6-8 dní 2514
Technomelt Supra 120 - 25 kg 25 ml Tavné lepidlo pro oblast balení 6-8 dní 7444