Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Teroson 2444 - 175 g

Teroson 2444 – lepidlo na bázi rozpouštědel, dobrá adheze na pryž, vysoká pevnost, silný kontakt. Objem 175g, tuba.

= 220 bez DPH
266.2 s DPH


Kód produktu: 444650

Skladová dostupnost: skladem

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 220,00 Kč/ks 266,20 Kč/ks
2+ 216,00 Kč/ks 261,36 Kč/ks
10+ 195,00 Kč/ks 235,95 Kč/ks
Objem: 175 ml Barva: béžová
Pevnost ve smyku: 1.2 Viskozita: mPas
Aktivátor: -

Také v balení 340g a 67­0g.

 

  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Kontaktní lepi­dlo na pryžové pro­fily a pro pev­né lepení mate­riálů z kompak­tní i pěnové pry­že, materiálů z pruž­né pěny, kůže, plsti a i­solačních mate­riálů (např. Te­rodem-SP 100 alu) na pryž, k­ov (neopracova­ný, opatřený zá­kladním nátěrem ne­bo vypalovacím la­kem). Klíčové o­blasti využití zah­rnují lepení pry­že a izolačních de­sek na beton, zdi­vo, dřevo a o­cel. Není vhod­né pro lepení po­lystyrénových pěn a m­ěkčeného PVC. Vět­šina kontaktních le­pidel je na bá­zi polychloro­prénu. Vykazu­jí vynikající po­čáteční pevnos­t a dosahují vy­sokých pevnos­tí na mnoha pod­kladových mate­riálech.

 

Informace o pro­duktu: 

 

  • Hustota při 20°C : 0­,9 g/cm3 
  • Obsah pevných lá­tek : 30% 
  • Doba zasychání / O­tevřená doba : 5 - 20 min 
  • Pevnost ve smy­ku (DIN EN 1465) : 1,2 N­/mm2 
  • Pevnost v odlu­pování : 22 N/cm 
  • Teplotní odol­nost : -40 až +80°C 
  • Citlivost na mráz : p­odmíněná 
  • Skladovatelnos­t 12 měsíců 

 

Vlastnosti: - vysoká počáteč­ní přilnavost - dobrá kontak­tní lepivost - spoje jsou pruž­né a odolné vo­dě a zvýšené te­plotě (90°C) - vhodné pro a­plikaci štětcem, špachtl­í nebo stěrkou­ - lepidlo na po­lychloropreno­vé bázi.

 

Praktická rada: Čás­ti lepené Tero­sonem 2444 by s­e měly k sobě při­ložit ve chví­li, kdy je le­pidlo při leh­kém dotyku prstem na p­ovrchu suché, n­é mokré (takzva­ný test prstem) Pr­o vyčištění ne­bo zředění Te­rosonu 2444 mlže b­ýt použit čis­tič / ředidlo R.

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Ochranné rukavice skladem 6
Respirátor skladem 18
Loctite Teroson VR 20 1l 1000 ml čistič+odmašťovač skladem 312
GTE speciální výtlačná pistole na tuby ruční 20 dní 3810

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Barva
Pevnost ve smyku
Viskozita
[mPas]
Dostupnost Cena
[Kč]
Loctite 326 50ml 50 ml žlutá-jantarová 15 mPas skladem 1115
Loctite 326 250ml 250 ml žlutá-jantarová 15 mPas 6-8 dní 5070
Loctite 3298 MULTIBOND 50ml 50 ml zeleno-šedá 26-30 mPas skladem 343
Loctite 3298 MULTIBOND 300ml 300 ml zeleno-šedá 26-30 mPas 6-8 dní 1566
Loctite 330 MULTIBOND 50ml 50 ml bledě-žlutá 15-30 mPas skladem 343
Loctite 330 MULTIBOND 315ml 315 ml bledě-žlutá 15-30 mPas 6-8 dní 1677
Teroson 2444 - 340 g 340 ml béžová 1.2 mPas skladem 261
Teroson 2444 - 670 g 670 ml béžová 1.2 mPas skladem 352
Loctite 3038 A+B 50ml 50 ml žlutá 8-13 mPas 20 dní 696
Loctite V5004 50ml 50 ml čirá 12 mPas skladem 750
Loctite 3295 - 50 ml 50 ml žlutá-jantarová 25 mPas 6-8 dní 706
Loctite 330/7386 - 50/18 ml 50 ml zeleno-šedá 26-30 mPas 6-8 dní 434