Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Teroson 8596 sada

Teroson-8596 je jednosložkový, vlhkostí vytvrzující tmel s vynikající stabilitou housenky na bázi polyuretanu, který ve styku se vzdušnou vlhkostí vytvrzuje na jemně pružný materiál. Sada.

= 610 bez DPH
738.1 s DPH


Kód produktu: 450532

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 610,00 Kč/ks 738,10 Kč/ks
2+ 592,00 Kč/ks 716,32 Kč/ks
10+ 566,00 Kč/ks 684,86 Kč/ks
Objem: 310 ml Vlastnosti: Tmel pro přímé zasklívání
 • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
 • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Teroson-8596 - SADA

 

je jednosložko­vý, vlhkostí vyt­vrzující tmel s vy­nikající stabi­litou housenky na bá­zi polyuretanu, kte­rý ve styku se vzduš­nou vlhkostí vyt­vrzuje na jem­ně pružný mate­riál. Doba vyt­voření povrcho­vé kůžičky a do­ba vytvrzení zá­visí na vlhkos­ti vzduchu a t­eplotě, doba vyt­vrzení závisí ta­ké na hloubce spá­ry. Snížením te­ploty a vzduš­né vlhkosti pro­dlužujete dobu do for­mování povrcho­vé kůžičky a vyt­vrzení, nízké hod­noty vzdušné vlhkos­ti a teploty pro­dlužují reakci ma­teriálu.

 

 • Možnost odjez­du opraveného vo­zidla bez air­bagu: za 2 ho­diny.
 • Možnost odjez­du opraveného vo­zidla s airba­gem: za 6 hodi­ny.

 

Sada Teroson 8596 HML­C obsahuje:

 

 • Polyuretanový tmel pro p­římé zasklívá­ní Teroson 8596, Te­roson Primer 8517H, v­lněnou stěrku, na­nášecí trysku, ře­zací drát krou­cený-zlatý, čistidlo, tka­ninu, klínky, čis­tič FL a návod k pou­žití. (Kleště na špič­ky v sadě nej­sou) .

 

Tmel Teroson-8596 vykazuje nás­ledující vlas­tnosti:

 

 • vynikající ad­heze ke sklu, s­klu s keramic­kým povlakem a k la­kovaným povrchům ve sp­ojení s prime­rem Teroson-8517H 
 • dobrá adheze k pů­vodním těsnicím tme­lům 
 • vysoká rychlos­t vytvrzení 
 • velká odolnos­t vůči UV záře­ní ve spojení s pri­merem Teroson-8517H 
 • vysoká pevnos­t v tahu, dokon­ce i po stárnu­tí 

 

Oblast použití: 

 

 • Lepení čelních, zad­ních a bočních skel do k­arosérií moto­rových vozidel (o­sobní automobi­ly, autobusy, ná­kladní vozy, ka­biny traktorů a vy­sokozdvižných vo­zíků a speciál­ní vozidla).
 • Jednoduché ne­bo dvojité oken­ní tabule auto­busů a železnič­ních vagónů. 

Přislušenství

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Ochranné rukavice Pracovní latexové rukavice skladem 6

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Vlastnosti
Dostupnost Cena
[Kč]
Teroson PU 8597 HMLC - 200 ml 200 ml Rychlá těsnící hmota pro přímé zasklívání 6-8 dní 208
Teroson PU 8597 HMLC - 310 ml 310 ml Rychlá těsnící hmota pro přímé zasklívání 6-8 dní 346
Teroson PU 8597 HMLC N/400 ml 400 ml Rychlá těsnící hmota pro přímé zasklívání 6-8 dní 281
Teroson PU 8597 - 570 ml 570 ml Rychlá těsnící hmota pro přímé zasklívání 6-8 dní 322
Teroson PU 8597 HMLC N - 570 ml 570 ml Rychlá těsnící hmota pro přímé zasklívání 6-8 dní 322
Teroson 8597 HMLC N - sada 310 ml Rychlá těsnící hmota pro přímé zasklívání 6-8 dní 698
Aktivátor 8525 - 10 ml ml 20 dní 145
Teroson RB 4120 Elastik - 310 ml 310 ml Hmota pro utěsňování skel 6-8 dní 271
Terodicht černý - 310 ml elastik 310 ml Hmota pro utěsňování skel 20 dní 257
Teroson 8596 - 310 ml 310 ml Tmel pro přímé zasklívání skladem 305
Teroson 8599 HMLC - 310 ml 310 ml Jednosložkové super rychlé lepidlo pro přímé zasklívání 6-8 dní 610
Teroson 8630 2K HMLC 310 ml Lepení autoskel nákladních automobilů, autobusů 6-8 dní 797
Teroson 9000 PL - 310 ml ml 20 dní 420
Teroson 9096 PL/310 ml 310 ml Snadné, rychlé a bezpečné lepení čelního skla 20 dní 325
Teroson 9097 PL HMLC - 310 ml 310 ml Rychlá a efektivní výměna čelního skla 6-8 dní 379
Teroson 9097 PL HMLC sada 310 ml Rychlá a efektivní výměna čelního skla 20 dní 796
Teroson 8519 P Primer - 10 ml 10 ml Aktivátor na bázi polyuretanu skladem 106
Teroson 8519 P Primer - 25 ml 25 ml Aktivátor na bázi polyuretanu skladem 178
Teroson 8519 P Primer - 100 ml 100 ml Aktivátor na bázi polyuretanu 6-8 dní 557
Teroson PU 8590 - 310 ml 310 ml Jednosložkové lepidlo pro přímé zasklívání skladem 137
Teroson PU 8590 - sada 310 ml Jednosložkové lepidlo pro přímé zasklívání 6-8 dní 375
Teroson PU 8590 - 600 ml 600 ml 6-8 dní 185