Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Teroson PU 8597 HMLC/400 ml

Rychlá těsnící hmota pro přímé zasklívání Teroson-8597 je jednosložkový, vlhkostí vytvrzující tmel s vynikající stabilitou housenky na bázi polyuretanu. Foliová kartuše, 400ml.

Produkt je již vyprodán


Kód produktu: 1467916

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 252,00 Kč/ks 304,92 Kč/ks
2+ 248,00 Kč/ks 300,08 Kč/ks
10+ 224,00 Kč/ks 271,04 Kč/ks
Objem: 570ml

TEROSON PU 8597 H­MLC

 

Rychlá těsnící hmo­ta pro přímé zas­klívání Teroson-8597 je jednos­ložkový, vlhkos­tí vytvrzující tmel s vy­nikající stabi­litou housenky na bá­zi polyuretanu, kte­rý ve styku se vzduš­nou vlhkostí vyt­vrzuje na jem­ně pružný mate­riál. Doba vyt­voření povrcho­vé kůžičky a do­ba vytvrzení zá­visí na vlhkos­ti vzduchu a t­eplotě, doba vyt­vrzení závisí ta­ké na hloubce spá­ry. Snížením te­ploty a vzduš­né vlhkosti pro­dlužujete dobu do for­mování povrcho­vé kůžičky a vyt­vrzení, nízké hod­noty vzdušné vlhkos­ti a teploty pro­dlužují reakci ma­teriálu.

 

Oblast použití: 

 

  • Lepení čelních, zad­ních a bočních skel do k­arosérií moto­rových vozidel (o­sobní automobi­ly, autobusy, ná­kladní vozy, ka­biny traktorů a vy­sokozdvižných vo­zíků a speciál­ní vozidla). 
  • Jednoduché ne­bo dvojité oken­ní tabule auto­busů a železnič­ních vagónů.