Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Teroson PU 8597 HMLC - 200 ml

Rychlá těsnící hmota pro přímé zasklívání Terostat-8597 je jednosložkový, vlhkostí vytvrzující tmel s vynikající stabilitou housenky na bázi polyuretanu. Kartuše, 200 ml.

= 208 bez DPH
251.68 s DPH


Kód produktu: 1467913

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 208,00 Kč/ks 251,68 Kč/ks
2+ 204,00 Kč/ks 246,84 Kč/ks
10+ 193,00 Kč/ks 233,53 Kč/ks
Objem: 200 ml Vlastnosti: Rychlá těsnící hmota pro přímé zasklívání

Také v balení 310ml.

 

 • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
 • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

Rychlá těsnící hmo­ta pro přímé zas­klívání Teros­tat-8597 je jednos­ložkový, vlhkos­tí vytvrzující tmel s vy­nikající stabi­litou housenky na bá­zi polyuretanu, kte­rý ve styku se vzduš­nou vlhkostí vyt­vrzuje na jem­ně pružný mate­riál. Doba vyt­voření povrcho­vé kůžičky a do­ba vytvrzení zá­visí na vlhkos­ti vzduchu a t­eplotě, doba vyt­vrzení závisí ta­ké na hloubce spá­ry. Snížením te­ploty a vzduš­né vlhkosti pro­dlužujete dobu do for­mování povrcho­vé kůžičky a vyt­vrzení, nízké hod­noty vzdušné vlhkos­ti a teploty pro­dlužují reakci ma­teriálu.

 

Oblast použití:

 

 • Lepení čelních, zad­ních a bočních skel do k­arosérií moto­rových vozidel (o­sobní automobi­ly, autobusy, ná­kladní vozy, ka­biny traktorů a vy­sokozdvižných vo­zíků a speciál­ní vozidla).
 • Jednoduché ne­bo dvojité oken­ní tabule auto­busů a železnič­ních vagónů. 
 • Možnost odjez­du opraveného vo­zidla bez air­bagu: za 1 ho­dinu. 
 • Možnost odjez­du opraveného vo­zidla s airba­gem: za 2 hodi­ny.

 

Vlastnosti:

 

 • Báze: Polyuretan 
 • Barva: černá 
 • Zápach: slabý 
 • Konzistence: hlad­ká stabilní pas­ta 
 • Hustota: cca 1,2 g­/cm3 
 • Mechanismus vyt­vrzení: vzduš­nou vlhkostí 
 • Obsah pevných lá­tek: 100 % 
 • Doba zasklívá­ní při 23°C a 5­0% RV: cca 25 mi­nut 
 • Rychlost vytvrzo­vání (DIN 5001­4): cca 5mm/24hod 
 • Tvrdost Shore-A (DIN 53505)­: cca. 55 
 • Pevnost v tahu (DIN 5350­4): cca 8,5 M­Pa 
 • Tlak (DIN 535­04): cca 2,5 M­Pa při 100 % p­rodloužení 
 • Smykový modul (dle DIN 5­4451) cca 2 M­Pa 
 • Prodloužení při pře­tržení: cca 300 % 
 • Pevnost ve smy­ku (na základě DIN EN 14­65): cca 2 MPa (tlou­šťka vrstvy 5 m­m), 5–6MPa plně vyt­vrzený 
 • Změna objemu (DIN 5245­1): méně než 1 % 
 • Doba do zaskle­ní: max 25minut
 • Teplota při na­nášení: 5°C až 3­5°C 
 • Pracovní teplota: -40°C až 90°C -Krátkodobě (do 3 hod­.): až 120°C 
 • Čištění: Čistič + ře­didlo FL

Přislušenství

ml
Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Teroson 8519 P Primer - 10 ml 10 ml Aktivátor na bázi polyuretanu skladem 106
Aktivátor 8525 - 10 ml ml 20 dní 145
Loctite SF 7063 150ml rychločistič, odmašťovač 150 ml Pro čištění a odmašťování povrchů skladem 123
Aplikační tyčinka Aplikační tyčinka skladem 12
Ochranné rukavice Pracovní latexové rukavice skladem 6
Pistole na chemickou kotvu ruční Výtlačná pistole na chemickou kotvu pro kartuše 380 ml 6-8 dní 239
AVON 310 ml ruční Výtlačná pistole pro kartuše o objemu 310 ml 6-8 dní 240

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Objem
[ml]
Vlastnosti
Dostupnost Cena
[Kč]
Teroson PU 8597 HMLC - 310 ml 310 ml Rychlá těsnící hmota pro přímé zasklívání 6-8 dní 346
Teroson PU 8597 HMLC N/400 ml 400 ml Rychlá těsnící hmota pro přímé zasklívání 6-8 dní 281
Teroson PU 8597 - 570 ml 570 ml Rychlá těsnící hmota pro přímé zasklívání 6-8 dní 322
Teroson PU 8597 HMLC N - 570 ml 570 ml Rychlá těsnící hmota pro přímé zasklívání 6-8 dní 322
Teroson 8597 HMLC N - sada 310 ml Rychlá těsnící hmota pro přímé zasklívání 6-8 dní 698
Aktivátor 8525 - 10 ml ml 20 dní 145
Teroson RB 4120 Elastik - 310 ml 310 ml Hmota pro utěsňování skel 6-8 dní 271
Terodicht černý - 310 ml elastik 310 ml Hmota pro utěsňování skel 20 dní 257
Teroson 8596 - 310 ml 310 ml Tmel pro přímé zasklívání skladem 305
Teroson 8596 sada 310 ml Tmel pro přímé zasklívání 6-8 dní 610
Teroson 8599 HMLC - 310 ml 310 ml Jednosložkové super rychlé lepidlo pro přímé zasklívání 6-8 dní 610
Teroson 8630 2K HMLC 310 ml Lepení autoskel nákladních automobilů, autobusů 6-8 dní 797
Teroson 9000 PL - 310 ml ml 20 dní 420
Teroson 9096 PL/310 ml 310 ml Snadné, rychlé a bezpečné lepení čelního skla 20 dní 325
Teroson 9097 PL HMLC - 310 ml 310 ml Rychlá a efektivní výměna čelního skla 6-8 dní 379
Teroson 9097 PL HMLC sada 310 ml Rychlá a efektivní výměna čelního skla 20 dní 796
Teroson 8519 P Primer - 10 ml 10 ml Aktivátor na bázi polyuretanu skladem 106
Teroson 8519 P Primer - 25 ml 25 ml Aktivátor na bázi polyuretanu skladem 178
Teroson 8519 P Primer - 100 ml 100 ml Aktivátor na bázi polyuretanu 6-8 dní 557
Teroson PU 8590 - 310 ml 310 ml Jednosložkové lepidlo pro přímé zasklívání skladem 137
Teroson PU 8590 - sada 310 ml Jednosložkové lepidlo pro přímé zasklívání 6-8 dní 375
Teroson PU 8590 - 600 ml 600 ml 6-8 dní 185