Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Teroson PU 8597 HMLC N/400 ml

Rychlá těsnící hmota pro přímé zasklívání Teroson-8597 je jednosložkový, vlhkostí vytvrzující tmel s vynikající stabilitou housenky na bázi polyuretanu. Foliová kartuše, 400 ml.

= 265 bez DPH
320.65 s DPH


Kód produktu: 1467916

Skladová dostupnost: 6-8 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 265,00 Kč/ks 320,65 Kč/ks
2+ 260,00 Kč/ks 314,60 Kč/ks
10+ 235,00 Kč/ks 284,35 Kč/ks
Objem: 400ml
  • Zboží je skla­dováno dle pod­mínek uvedených v techn­ickém listě. 
  • Dodáváme pouze o­riginální bale­ní. Na vlastnos­ti produktu se vzta­huje plná záru­ka.

 

 

TEROSON PU 8597 H­MLC N

 

Rychlá těsnící hmo­ta pro přímé zas­klívání Teroson-8597 je jednos­ložkový, vlhkos­tí vytvrzující tmel s vy­nikající stabi­litou housenky na bá­zi polyuretanu, kte­rý ve styku se vzduš­nou vlhkostí vyt­vrzuje na jem­ně pružný mate­riál. Doba vyt­voření povrcho­vé kůžičky a do­ba vytvrzení zá­visí na vlhkos­ti vzduchu a t­eplotě, doba vyt­vrzení závisí ta­ké na hloubce spá­ry. Snížením te­ploty a vzduš­né vlhkosti pro­dlužujete dobu do for­mování povrcho­vé kůžičky a vyt­vrzení, nízké hod­noty vzdušné vlhkos­ti a teploty pro­dlužují reakci ma­teriálu.

 

Oblast použití: 

 

  • Lepení čelních, zad­ních a bočních skel do k­arosérií moto­rových vozidel (o­sobní automobi­ly, autobusy, ná­kladní vozy, ka­biny traktorů a vy­sokozdvižných vo­zíků a speciál­ní vozidla). 
  • Jednoduché ne­bo dvojité oken­ní tabule auto­busů a železnič­ních vagónů.

Přislušenství

Server Error

Server Error

We're sorry! The server encountered an internal error and was unable to complete your request. Please try again later.

error 500

Název Parametry Dostupnost Cena
[Kč]
Teroson 8519 P Primer - 10 ml 10ml skladem 99
Aktivátor 8525 - 10 ml 10ml 6-8 dní 125