Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Tlaková nádoba (7 l)

Tlaková nádoba o obsahu 7 l, reguluje a udržuje stabilní tlak produktu – lakovaná uhlíková ocel.

= 16650 bez DPH
20146.5 s DPH


Kód produktu: ND9310068

Skladová dostupnost: 20 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 16 650,00 Kč/ks 20 146,50 Kč/ks
2+ 16 290,00 Kč/ks 19 710,90 Kč/ks
3+ 15 880,00 Kč/ks 19 214,80 Kč/ks
Průměr (IN): 210 mm Výška (IN): 205 mm
Vlastnosti: Lakovaná uhlíková ocel, víko osazeno základním příslušenstvím.

Nádoba  udržu­je stabilní tlak pro­duktu uvnitř sys­tému. Neumožňu­je kontaminaci ji­nou kapalinou­, odpařování a mi­nimalizuje ne­žádoucí výpary­. Nádoba má od­nímatelné, vzducho­těsné víko pro u­místění  obalů s pro­duktem.Nádoba i ví­ko je z nerez o­celi. Vhodné pro pou­žití produktů s níz­kou až vyšší vis­kozitou - všechny druhy le­pidel, včetně ky­anoakrylátů a UV le­pidel, nátěrů, roz­pouštědel atd­. 

 

 • Tyto tlakové ná­doby jsou vhod­né pro průmys­lové dávkovaní le­pidel i za po­moci automatů.
 • Dodáváme v pro­vedení – lakovaná uhlí­ková ocel
 • Je určena pro jed­nosložkové i dvou­složkové dávko­vání
 • Součástí víka ná­doby jsou tla­koměr, regulá­tor tlaku, po­jistný ventil,od­tlakovací ven­til a připojo­vací rychlospoj­ky
 • Po stranách ná­doby jsou prak­tické šrouby pro snad­né odstranění ví­ka..
 • Vnitřní prostor se dá jed­noduše vyčistit­. 
 • Nelijte lepidla pří­mo do hrnce, a­le vložte jej v o­balu. 
 • Obsah – 7 l 
 • Vnitřní velikos­t 210 x 205 m­m 
 • Vnější velikos­t komory – 250 x 495 mm 
 • Hmotnost – 12 kg 
 • Max. tlak ven­tilu  – 8 bar

 

Základní sesta­vy dávkovacích přís­trojů s použi­tím těchto ná­dob najdete v od­dělení Kom­pletní dávkova­cí systémy. 

 

DOPORUČENÍ 

Aby jste vybra­li tu nejvhod­nější tlakovou­ nádobu pro Va­ši potřebu, kon­taktujte přímo na­šeho servisní­ho technika, kte­rý s Vámi bude spo­lupracovat při vý­běru, případně i při in­stalaci a napro­gramování. Ta­ké zajisťujeme nás­ledný servis. 

 

Kontakt ZDE

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Průměr (IN)
[mm]
Výška (IN)
[mm]
Vlastnosti
Dostupnost Cena
[Kč]
Tlaková nádoba 2 l 100 mm 250 mm Nerezová ocel,víko osazeno základním příslušenstvím. skladem 13100
Tlaková nádoba 5 l 160 mm 245 mm Nerezová ocel,víko osazeno základním příslušenstvím. skladem 17250
Tlaková nádoba 1l 100 mm 125 mm Nerezová ocel,víko osazeno základním příslušenstvím. 20 dní 12450
Tlaková nádoba 3l 127 mm 240 mm Nerezová ocel,víko osazeno základním příslušenstvím. 20 dní 15400
Tlaková nádoba 4l 150 mm 230 mm Nerezová ocel,víko osazeno základním příslušenstvím. 20 dní 16800
Tlaková nádoba 6l 210 mm 175 mm Nerezová ocel,víko osazeno základním příslušenstvím. 20 dní 17750
Tlaková nádoba 7l 210 mm 205 mm Nerezová ocel,víko osazeno základním příslušenstvím. 20 dní 18250
Tlaková nádoba 8l 210 mm 230 mm Nerezová ocel,víko osazeno základním příslušenstvím. 20 dní 18750
Tlaková nádoba 9l 210 mm 260 mm Nerezová ocel,víko osazeno základním příslušenstvím. 20 dní 19150
Tlaková nádoba 10 l 210 mm 290 mm Nerezová ocel,víko osazeno základním příslušenstvím. 20 dní 19450
Tlaková nádoba 20 l 265 mm 365 mm Nerezová ocel,víko osazeno základním příslušenstvím. 20 dní 38190
Tlaková nádoba 25 l 300 mm 360 mm Nerezová ocel,víko osazeno základním příslušenstvím. 20 dní 42990
Tlaková nádoba (1 l) 100 mm 125 mm Lakovaná uhlíková ocel, víko osazeno základním příslušenstvím. 20 dní 11150
Tlaková nádoba (2 l) 100 mm 400 mm Lakovaná uhlíková ocel,víko osazeno základním příslušenstvím. 20 dní 12200
Tlaková nádoba (3 l) 127 mm 240 mm Lakovaná uhlíková ocel,víko osazeno základním příslušenstvím. 20 dní 13990
Tlaková nádoba (4 l) 150 mm 230 mm Lakovaná uhlíková ocel, víko osazeno základním příslušenstvím. 20 dní 15250
Tlaková nádoba (5 l) 160 mm 245 mm Lakovaná uhlíková ocel,víko osazeno základním příslušenstvím. 20 dní 15650
Tlaková nádoba (6 l) 210 mm 175 mm Lakovaná uhlíková ocel,víko osazeno základním příslušenstvím. 20 dní 16150
Tlaková nádoba (8 l) 210 mm 250 mm Lakovaná uhlíková ocel, víko osazeno základním příslušenstvím. 20 dní 17250
Tlaková nádoba (9 l) 210 mm 260 mm Lakovaná uhlíková ocel, víko osazeno základním příslušenstvím. skladem 18000
Tlaková nádoba (10 l) 210 mm 290 mm Lakovaná uhlíková ocel, víko osazeno základním příslušenstvím. skladem 17990
Tlaková nádoba (20 l) 265 mm 365 mm Lakovaná uhlíková ocel, víko osazeno základním příslušenstvím. 20 dní 36690
Tlaková nádoba (25 l) 300 mm 360 mm Lakovaná uhlíková ocel, víko osazeno základním příslušenstvím. 20 dní 40490