Language:

Tel. +420 727 926 890 (Po-Pa 8-16)

Tlaková nádoba s pístem 4 l

Tlakové nádoby s pístem jsou vhodné pro dopravu produktu s vyšší viskozitou, jako jsou silikony a pod. -nerezová ocel

= 30990 bez DPH
37497.9 s DPH


Kód produktu: ND9310077

Skladová dostupnost: 20 dní

Množství Cena netto Cena brutto (s DPH)
1+ 30 990,00 Kč/ks 37 497,90 Kč/ks
2+ 30 590,00 Kč/ks 37 013,90 Kč/ks
3+ 30 180,00 Kč/ks 36 517,80 Kč/ks
Průměr (IN): 150 mm Výška (IN): 230 mm
Vlastnosti: Nerezová ocel, víko osazeno základním příslušenstvím a pneumatickou pístnicí s pracovním pístem

Tlakové nádoby s pís­tem jsou urče­ny především pro do­pravu  produk­tů s vyšší a vy­sokou viskozi­tou.Jde předev­ším o hustější dru­hy lepidel,si­likony a někte­ré tmely. Díky pís­tu se nevytla­čuje pouze střed ob­sahu nádoby. Vhod­né pro ekonomic­ké dávkování, kdy zůs­tává minimum zbyt­ků i u těžce a­plikovatelných lá­tek. Možno za­řadit do séri­ové výroby.

 

 • Tyto tlakové ná­doby jsou vhod­né i pro průmys­lové dávkovaní le­pidel i za po­moci automatů.
 • Dodáváme v pro­vedení – nerezová ocel
 • Určeno  pro jed­nosložkové i dvou­složkové dávko­vání
 • Součástí víka ná­doby jsou tla­koměr, regulá­tor tlaku, po­jistný ventil,od­tlakovací ven­til,  připojo­vací rychlospoj­ky a pístnice s pra­covním pístem
 • Po stranách ná­doby jsou prak­tické šrouby pro snad­né odstranění ví­ka..
 • Čištění vnitřku ná­doby je dáno pou­žitým produktem 
 • Obsah –4 l 
 • Vnitřní velikos­t 150 x 230 m­m 
 • Vnější velikos­t komory – 158 x 505 mm 
 • Hmotnost – 15 kg 
 • Max. tlak ven­tilu  – 10 bar

 

DOPORUČENÍ 

Aby jste vybra­li tu nejvhod­nější tlakovou­ nádobu pro Va­ši potřebu, kon­taktujte přímo na­šeho servisní­ho technika, kte­rý s Vámi bude spo­lupracovat při vý­běru, případně i při in­stalaci a napro­gramování. Ta­ké zajisťujeme nás­ledný servis 

 

Kontakt ZDE

Podobné produkty

Tabulkový výpis Dlaždicový výpis
Název Průměr (IN)
[mm]
Výška (IN)
[mm]
Vlastnosti
Dostupnost Cena
[Kč]
Tlaková nádoba s pístem 1 l 100 mm 125 mm Nerezová ocel, víko osazeno základním příslušenstvím a pneumatickou pístnicí s pracovním pístem 20 dní 29999
Tlaková nádoba s pístem 2 l 128 mm 170 mm Nerezová ocel, víko osazeno základním příslušenstvím a pneumatickou pístnicí s pracovním pístem 20 dní 29490
Tlaková nádoba s pístem 3 l 127 mm 240 mm Nerezová ocel, víko osazeno základním příslušenstvím a pneumatickou pístnicí s pracovním pístem 20 dní 30690
Tlaková nádoba s pístem 5 l 150 mm 285 mm Nerezová ocel, víko osazeno základním příslušenstvím a pneumatickou pístnicí s pracovním pístem skladem 31250
Tlaková nádoba s pístem 6 l 210 mm 200 mm Nerezová ocel, víko osazeno základním příslušenstvím a pneumatickou pístnicí s pracovním pístem 20 dní 31450
Tlaková nádoba s pístem 7 l 210 mm 210 mm Nerezová ocel, víko osazeno základním příslušenstvím a pneumatickou pístnicí s pracovním pístem 20 dní 31790
Tlaková nádoba s pístem 8 l 210 mm 250 mm Nerezová ocel, víko osazeno základním příslušenstvím a pneumatickou pístnicí s pracovním pístem 20 dní 31960
Tlaková nádoba s pístem 9 l 210 mm 270 mm Nerezová ocel, víko osazeno základním příslušenstvím a pneumatickou pístnicí s pracovním pístem 20 dní 33150
Tlaková nádoba s pístem 10 l 210 mm 300 mm Nerezová ocel, víko osazeno základním příslušenstvím a pneumatickou pístnicí s pracovním pístem skladem 37990